Dienstag, 27. März 2018

Nostryfikacja (niem.: Anerkennung) polskiego dyplomu i tytułu inżyniera lub magistra inżyniera w Niemczech

Nostryfikacja polskiego dyplomu inżyniera w Niemczech

Polski tytuł inżyniera lub magistra inżyniera nie wymaga obowiązkowo nostryfikacji - chroniony jest natomiast sam tytuł inżyniera. W praktyce oznacza to, że, będąc inżynierem z polskim dyplomem, wolno jest pracować bez uznanych kwalifikacji, ale dopiero po uznaniu kwalifikacji wolno jest oficjalnie używać tytułu inżyniera w brzmieniu niemieckim - Ingenieur, lub, w przypadku kobiet: Ingenieurin. Ponadto polscy inżynierowie z uznanym wykształceniem mają zasadniczo znacznie lepsze perspektywy na niemieckim rynku pracy. Bowiem niemal każdy potencjalny pracodawca, widząc „papierek“, z którego wynika uznanie kwalifikacji, wie kogo bierze i nie ma obiekcji co do ewentualnych różnic programowych ani nie obawia się domniemanych braków. Zatem dla osób posiadających nostryfikację dyplomu inżyniera szanse otrzymania atrakcyjnej pracy w swoim zawodzie, za wynagrodzeniem odpowiadającym posiadanemu wykształceniu i kwalifikacjom, są o wiele lepsze, niż w przypadku osob nie posiadających uznania.


Czy uznawalność (nostryfikcja) jest możliwa wyłącznie w przypadku tytułu magistra inżyniera, czy też także w przypadku samego tytułu inżyniera?


Studia inżynierskie są uznawalne na każdym stopniu – może to być zatem albo sam tytuł inżyniera jak i magistra inżyniera.
Zgodnie z umową z dnia 23. lipca 1997 r. pomiędzy rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem Republiki Federalnej Niemiec polski dyplom magistra inżyniera jest równoznaczny z niemieckim dyplomem Diplom-Ingenieur, co wynika z artykułu 5 pkt. 2 niniejszej umowy. Bez uznanych kwalifikacji jednakże wolno jest używać tytułu wyłącznie w polskim brzmieniu, co wynika z art. 5 pkt. 3 umowy i co w praktyce po prostu ogranicza znacznie możliwości na rynku pracy.


Od czego zacząć proces nostryfikacji/uznania (niem.: Anerkennung) polskiego dyplomu inżyniera w Niemczech?


W celu uzyskania nostryfikacji/uznania polskiego dyplomu inżyniera lub magistra inżyniera w w Niemczech należy:
 1. Zebrać wszystkie wymagane polskie świadectwa, dyplomy i certyfikaty (lista poniżej);
 2. Wykonać uwierzytelnione kopie tychże
 3. Zlecić ich tłumaczenie na język niemiecki - tłumaczenie takie musi być sporządzone przez tłumacza przysięgłego (patrz: informacje na końcu artykułu);
 4. Napisać życiorys (CV - albo sformułowany indywidualnie albo, w zależności od przepisów, na druczku ściągniętym ze strony urzędu);
 5. Napisać sam wniosek o nostryfikację (w formie jak wyżej) lub list motywacyjny/pismo przewodnie
 6. Wysłać wszystko do właściwego urzędu (najlepiej listem poleconym -Einschreiben).


Jakie dokumenty należy wysłać do urzędu, rozpatrującego wniosek o uznanie (nostryfikację) polskich dyplomów, kwalifikacji i świadectw ?


Należy wysłać zarówno uwierzytelnione tłumaczenia jak i uwierzytelnione kopie polskich oryginałów. Tłumaczenia należy wysłać do danego urzędu lub instytucji w formie otrzymanej ode mnie czy innego tłumacza przysięgłego, czyli w oryginale. Same polskie świadectwa i inne dokumenty natomiast powinny być w formie uwierzytelnionych kopii. Forma taka jest wymagana przez urzędy i instytucje dlatego, żeby uniknąć ryzyka zaginięcia oryginalnych polskich dokumentów, a także kosztów związanych z wysyłką zwrotną do interesenta. Wysłane dokumenty są bowiem z reguły po rozpatrzeniu wniosku przekazywane do akt.
W Niemczech uwierzytelnione kopie sporządza od ręki np. każdy niemiecki urząd meldunkowy (Einwohnermeldeamt) za niewielką opłatą. W Polsce natomiast usługę tę świadczą notariusze - koszt jest również umiarkowany.


Do jakiego niemieckiego urzędu lub instytucji należy się zwrócić w sprawie nostryfikacji polskiego dyplomu?


Zależy to od Państwa miejsca zamieszkania oraz od rodzaju posiadanego wykształcenia. W przypadku specjalizacji takich jak:

• Maschinenbau (Budowa/kostrukcja maszyn)
• Elektrotechnik (Elektrotechnika)
• Informatik (Informatyka)
• Verfahrenstechnik (Inżynieria produkcji)
• Wirtschaftsingenieurinnen/-ingenieure (Inżynieria gospodarcza)
• Bauingenieurinnen/-ingenieuren(Inżynieria budowlana)

właściwy miejscowa i rzeczowa urzędu zależy od miejsca zamieszkania i specjalizacji.

Ponadto istnieje jednak jeszcze wiele innych rodzajów inżynierii (m.in.: inżynieria środowiska, inżynieria transportu, inżynieria bezpieczeństwa, inżynieria lądowa, inżynieria materiałowa, inżynieria oprogramowania, inżynieria komputerowa, inżynieria społeczna i inne) – w celu uznania (niem.: Anerkennung) tytułu inżyniera w jednej z tych dziedzin należy zwrócić się do jednego ze „zbiorczych“ urzędów, wydających nostryfikacje na całe Niemcy.

Moim Klientom oferuję bezpłatny serwis, polegający na wyszukaniu właściwego urzędu w nawiązaniu kontaktu, zredagowaniu pisma motywacyjnego, w tłumaczeniu korespondencji z urzędem, w wypełnieniu druczków (o ile są wymagane). Przez cały czas załatwiania sprawy jestem do dyspozycji i służę pomocą. Więcej informacji na ten temat znajdziecie Państwo tu: przejdź do artykułu.
Dane kontaktowe urzędu d/s nostryfikacji mogą Państwo też oczywiście samodzielnie wyszukać w oficjalnej wyszukiwarce niemieckiego Ministerstwa Edukacji na stronie: www.anerkennung-in-deutschland.de, po wpisaniu tam w języku niemieckim kilku indywidualnych, konkretnych informacji dotyczących Państwa wykształcenia.


Jakie polskie dokumenty i świadectwa są potrzebne w celu złożenia wniosku o nostryfikację polskiego dyplomu inżyniera w Niemczech?


Zależy to od tego, czy pragną Państwo ubiegać się o sam tytuł Ingenieur czy też o tytuł, będący w hierarchii o oczko wyżej, mianowicie Beratender Ingenieur.
Uznanie polskiego dyplomu jako beratender Ingenieur, tłumacząc dosłownie "doradzający inżynier", czyli inżynier pełniący też funkcję doradcy, jest możliwe dla osób, które:

- po ukończeniu studiów pracowały już w zawodzie
- brały udział w szkoleniach i kursach, mających na celu podniesienie kwalifikacji w zakresie wykonywania prac na własną odpowiedzialność
- albo pracowały/pracują w charakterze inżyniera na własny rachunek, albo na stanowisku kierowniczym/ jako kierownik projektu, albo w charakterze wykładowcy w szkole wyższej.
(Źródło informacji: Ministerium für Bildung und Forschung)

Inżynierowie, których polski dyplom zostanie uznany jako Beratender Ingenieur zostają wpisani na listę w Izbie Inżynierów w landzie, w którym mieszkają i pracują.

Dokumenty do nostryfikacji dyplomu inżniera i magistra inżyniera
 • Świadectwo maturalne/dojrzałości
 • (w przypadku „nowej“ matury: świadectwo dojrzałości i świadectwo ukończenia liceum/gimnazjum)
 • Dyplom(y) ukończenia studiów
 • Suplement(y) do dyplomu lub indeks(y)
 • Świadectwa pracy w zawodzie

Dokumenty do nostryfikacji dyplomu inżniera/magistra inżyniera jako Beratender Ingenieur
 • Wszystkie dokumenty jak wyżej, plus
 • Zaświadczenia i certyfikaty, z których wynikają dodatkowe kwalifikacje, przygotowujące do pracy na własny rachunek i odpowiedzialność
 • Świadectwa pracy z których wynika fakt pracy na stanowisku kierowniczym/ jako kierownik projektu, albo w charakterze docenta w szkole wyższej, albo:
 • Dokument, z którego wynika fakt pracowania na własny rachunek (np. zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej z Polski
Dodatkowo, w zależności od przepisów urzędu, w którym dokumenty będą składane, należy dołożyć także CV, kopię dowodu osobistego, zaświadczenie o niekaralności i certyfikat językowy. W niektórzych przypadkach CV należy złożyć na specjalnym druczku. Da się to szybko sprawdzić na stronie właściwego miejscowo i rzeczowo urzędu – co chętnie dla Państwa w razie potrzeby zrobię. Indywidualna ilość i rodzaj dokumentów może zatem różnić się w zależności od rodzaju składanego wniosku ponadto zależy też od kraju związkowego (Bundeslandu), w którym przeprowadzana jest nostryfikacja, lub nawet od instytucji/urzędu rozpatrującego wniosek. Powyższe dane mają zatem charakter wyłącznie czysto informacyjny i służą do wstępnego rozeznania się w temacie. Indywidualnych informacji jestem natomiast w stanie udzielić dopiero po zapoznaniu się z Państwa sytuacją.

Jak długo trwa wykonanie tłumaczenia uwierzytelnionego na niemiecki oraz sam proces nostryfikacji?


Wykonanie fachowego, uwierzytelnionego tłumaczenia z języka polskiego na niemiecki zajmuje mi - w zależności od ilości dokumentów - od jednego do trzech dni roboczych. Natomiast sam późniejszy proces nostryfikacji w urzędzie może potrwać od 4 tygodni do 4 miesięcy - w zależności od aktualnej ilości interesentów, wniosków i zgłoszeń.

Ile wynosi opłata za nostryfikację/znanie (niem.: Anerkennung/Gleichstellung) dyplomu inżyniera?


Urzędowa opłata za przeprowadzenie nostryfikacji polskiego dyplomu w Niemczech oscyluje obecnie w granicach od 150,- do ok. 350 Euro. Zależy to również od przepisów danego urzędu/Bundeslandu, ilości dokumentów do rozpatrzenia oraz indywidualnych uwarunkowań kandydata/kandydatki. Do tego dochodzą koszty wykonania uwierzytelnionych kopii wszystkiego (z reguły są one bardzo umiarkowane, można je z reguły sprawdzić na stronie internetowej urzędów, które w Niemczech kopie takie wykonują, np. biura meldunkowe - Einwohnermeldeamt) oraz koszty tłumaczeń przysięgłych – te chętnie Państwu podam z góry. Kosztorys taki jest nieobligujący, bezpłatny i nie zobowiązuje Państwa do przyjęcia oferty. W sprawie kosztorysu proszę o osobisty kontakt.

Czy istnieje możliwość dofinansowania lub refundacji kosztów nostryfikacji przez państwo niemieckie?


W wielu przypadkach – tak! Dofinansowane lub sfinansowanie nostrtyfikacji i powiązanych z nią kosztów (np. kosztów tłumaczeń przysięgłych lub certyfikatów językowych) jest możliwe zarówno dla osób bezrobotnych, jak i osób posiadających pracę. W przypadku osób posiadających pracę warunkiem jest jednakże, że musi to być praca nie w zawodzie, i/lub poniżej kwalifikacji i/lub płatna poniżej stawki, którą otrzymywałoby się, mając uznane kwalifikacje. Refundacji kosztów i związanej z tym procedurze poświęciłam osobny artykuł – jeśli ktoś ma ochotę poczytać, to polecam: przejdź do artykułu.

Kilka informacji na temat uwierzytelnionych/przysięgłych tłumaczeń polsko-niemieckich:


Odnośnie faktu, czy tłumacz przysięgły musi mieć uprawnienia niemieckie, czy też wystarczy tłumacz przysięgły w Polsce, panują dwie różne opinie. Do tej pory kilku Czytelników napisało mi wprawdzie, iż ich tłumaczenia, sporządzone w Polsce, zostały przyjęte. Z drugiej strony jednak większość urzędów od razu pisemnie informuje kandydatów, że tłumaczenia muszą być wykonane przez tłumacza posiadającego uprawnienia niemieckie, czyli posiadać, tak jak ja, jeden z następujących tytułów:
 • allgemein ermächtigter Übersetzer,
 • öffentlich bestellter Übersetzer, 
 • beeidigter/vereidigter Übersetzer/Dolmetscher.
W różnych krajach związkowych (Bundesländer) tłumacze przysięgli są bowiem różnie określani przez urzędy. Jednak ich uprawnienia są identyczne, a wykonane przez nich tłumaczenia, zgodnie z niemieckim § 142 Abs. 3, Satz 1 und 2 ZPO (Zivilprozessordnung – niemiecki odpowiednik naszego Kodeksu Postępowania Cywilnego) są ważne na terenie całych Niemiec. Natomiast w komentarzach do niniejszego (oraz dalszych) artykułów regularnie czytam, że tłumaczenia sporządzone w Polsce nie zostały uznane, gdyż zawierały niedociągnięcia, braki czy błędy różnego rodzaju (przede wszystkim językowe i rzeczowe), wymagające poprawki. Regularnie zgłaszają się do mnie osoby z prośbą o wykonanie nowego tłumaczenia, jako że ich tłumaczenia, sporządzone przez polskich tłumaczy, zostały odrzucone. Tak więc nie potrafię jednoznacznie wypowiedzieć się na temat uznawalności tłumaczeń, sporządzonych w Polsce. Mogę jedynie zapewnić, że na tłumaczenia sporządzone przeze mnie daję pełną gwarancję. Są one honorowane bez żadnych zastrzeżeń w każdym niemieckim urzędzie i nie pociągną za sobą ani żadnych dodatkowych kosztów, ani innych nieprzyjemności.  

KONTAKT: (dalsze indywidualne informacje lub nieobligujący kosztorys)  
Mgr Anna Janas - tłumacz przysięgły (vereidigte/ermächtigte Übersetzerin)
Mail: info@lingua74.de
www.lingua74.de
Tel. 0561 - 475 86 91

Kommentare :

 1. Witam
  czy wymagany jest certyfikat jezykowy, a jesli tak to na jakim poziomie?
  Pozdrawiam

  AntwortenLöschen
  Antworten
  1. Witam Pana (lub Panią),

   To zależy od Pana/Pani kierunku i specjalizacji oraz od wewnętrznych przepisów urzędu, w którym będą składany wniosek o nostryfikację.
   Dwa przykłady: w kraju związkowym Hesji certyfikatu językowego nie potrzeba – źródło informacji: strona internetowa Ingenieurkammer Hessen. Natomiast Berlin wyraźnie żąda certyfikatu na poziomie conajmniej B2 – źródło informacji Baukammer Berlin.

   Tak więc radzę wpierw sprawdzić indywidualne przepisy danego urzędu – informacje te są normalnie ogólnie dostępne w internecie.
   Jeśli jest Panu/Pani potrzebna pomoc, to proszę o bezpośredni kontakt (info@lingua74.de)
   Pozdrawiam serdecznie!

   Löschen
  2. Dziękuję a jeszcze mam pytanie gdzie moge zrobic uwierzytelnione kopie, bo pisze pani ze sa potrzebne.

   Löschen
  3. Jeśli mieszka Pan/Pani w Polsce, to kopie takie otrzyma Pan/Pani u notariusza. Natomiast w Niemczech możliwości jest kilka, polecam Panu/Pani artykuł na ten temat, gdzie przedstawiam je wszystkie:

   http://lingua74-pl.blogspot.de/2016/08/uwierzytelnione-kopie.html

   Pozdrawiam :-)

   Löschen
 2. Dzień dobry,

  mam takie pytanie. Posiadam dyplomy inżyniera, magistra inżyniera oraz podyplomówkę. Zależy mi koniec końców tylko na uznaniu studiów podyplomowych, gdyż z tym kierunkiem wiążę moją zawodową przyszłość, tak więc chciałabym pójść po najmniejszej linii oporu, bo to przecież wszytko trwa no i kosztuje.
  Czy w takim razie muszę uznawać też całą resztę, czy też da się to jakoś ominąć?

  Pozdrawiam i z góry dziękuję za informację.

  Ewa

  AntwortenLöschen
  Antworten
  1. Witam Pani Ewo,

   aby uznać studia podyplomowe należy udowodnić, że posiada się podstawę programową (i prawną), uprawniającą do ich podjęcia i zaliczenia – mimo, że biorąc rzecz na chłopski rozum jest to logiczne, bo warunkiem podjęcia studiów podyplomowych jest przecież właśnie zaliczenie studiów niższego stopnia.
   Jednak urzędnikom nie wolno kierować się logiką, tylko wyłącznie przepisami dotyczącymi uznania kwalifikacji i dyplomów inżynierskich (czyli „Anerkennung“). Co w pratyce oznacza, że aby uznać studia podyplomowe należy faktycznie uznać też wszystkie dyplomy poprzedzające ten właśnie dyplom. W Pani przypadku będzie to zatem dyplom inżyniera i magistra inżyniera.
   Tak jak zapewne przeczytała Pani w samym artykule, niekiedy należy przedłożyć nawet świadectwo maturalne i ukończenia liceum/technikum, aby udowodnić podstawę programową i prawną do podjęcia studiów wyższych pierwszego stopnia.
   Tak więc ominąć niczego się nie da, ale pragnę Panią zapewnić, że nie taki diabeł straszny. Jak już też nadmieniłam w artykule, cała procedura nostryfikacji dyplomów inżyniera przebiega sprawnie i wygodnie, o ile ma się skompletowane polskie dokumenty oraz rozsądne tłumaczenie.
   A koszt też jest do przebolenia, gdyż płatność możemy rozłożyć na raty, albo mogę Pani doradzić to czy owo w sprawie złozenia wniosku o refundację lub dofinansowanie kosztów. Możliwości jest zatem sporo i trzeba tylko poszukać odpowiedniego, indywidualnego rozwiązania.

   Tak więc radzę Pani spokojnie wszystko skompletować i – jeśli jest Pani zainteresowana – proszę o osobisty kontakt na adres info@lingua74.de a wtedy uzgodnimy szczegóły.

   Serdecznie pozdrawiam!

   Löschen

Tu możecie Państwo komentować lub stawiać pytania. Blog jest moderowany – Wasze komentarze i zapytania pokazują się po przeczytaniu i przyjęciu ich przez autorkę blogu.

© 2002-2018 lingua74

Blog Style by lingua74, Powered by Blogger

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der weiteren Nutzung erklären Sie sich damit einverstanden. Über Ihren Browser können Sie das Setzen von Cookies jederzeit deaktivieren. Das kann jedoch die Funktionen der Webseite einschränken. Weitere Informationen finden Sie in meiner Datenschutzerklärung.
Hier gelangen Sie zur Datenschutzerklärung von Google Inc. („Google“).
OK