Donnerstag, 15. Februar 2018

Ile kosztuje nostryfikacja czyli uznanie (niem.: Anerkennung lub Gleichstellung) świadectw i/ lub dyplomów w Niemczech?

Koszt procesu nostryfikacji czyli uznania polskich świadectw, dyplomów i kwalifikacji zawodowych składa się z kilku pozycji.


 • Po co wogóle nostryfikacja?

Uznanie wykształcenia (określane też jako nostryfikacja) jest zasadniczo godna polecenia, gdyż pozwala na pracę w zawodzie, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami i za wynagrodzeniem, odpowiadającym stopniowi tych właśnie kwalifikacji.
W przypadku niektórych zawodów nostryfikacja jest tak czy inaczej obowiązkowa – należy do nich np. zawód lekarza, adwokata, pielęgniarki, fizjoterapeuty, farmaceuty, ratownika medycznego, nauczyciela czy pedagoga. Także świadectwa czeladnicze lub dyplomy mistrzowskie podlegają obowiązkowi uznawalności.
W przypadku innych zawodów i kierunków natomiast (np. kierunki humanistyczne typu socjologia,  języki obce, historia...) nostryfikacja nie jest obowiązkowa, ale za to jest dobrowolnym działaniem, mającym na ceu stworzenie normalnych warunków na niemieckim rynku pracy. Normalnych, czyli takich, jakie mają obywatele Niemiec.
Uznanie świadectw potrzebne jest też w celu podjęcia nauki zawodu lub studiów, aczkolwiek to ostatnie zależy od wewnętrznych przepisów danego uniwersytetu czy uczelni.

Przeprowadzenie nostryfikacji ma zawsze pozytywny wpływ na szanse na rynku pracy, na zarobki, a także na możliwości dalszego zawodowego rozwoju, o czym wiem z licznych i regularnych relacji moich Klientów.

 • Jakie pozycje wchodzą w skład kosztów nostryfikacji?

Koszt nostryfikacji składa się z:

1. kosztu pobrania dokumentów w polskich urzędach lub szkołach/uczelniach.
Normalnie większość dokumentów każdy już posiada. Ale bywa, że niekiedy czegoś zabraknie, więc chodzi tu o koszt pobrania brakujących jeszcze dokumentów, np. zaświadczenia o niekaralności, aktów urodzenia/małżeństwa, zaświadczeń lekarskich itd. - zależności od tego, co jest potrzebne.
Tu w instytucjach państwowych normalnie cena waha się w granicach 20 – 40 złotych za dokument, natomiast sekretariaty szkół i uczelni najczęściej wystawiają dokumenty albo za „co łaska” albo bezpłatnie.

2. kosztu sporządzenia uwierzytelnionych notarialnie kopii wszystkich oryginałów.
W Niemczech dopuszczane jest też uwierzytelnienie przez urzędników administracji komunalnej, np. w Urzędzie Meldunkowym (Einwohnermeldeamt).
 Polscy notariusze liczą według taksy notarialnej, zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (tekst jednolity: Dz.U. 2008 r. Nr 189 poz. 1158). Oznacza to, że nie ma notariuszy "tańszych" lub "droższych". Koszt za wykonanie kopii jednej strony to obecnie 15,- zł od dokumentu (stan informacji: 15.02.2018 r.).

3. kosztu wykonania profesjonalnych tłumaczeń przysięgłych.
Zależy ona od ilości dokumentów, ich rodzaju, stopnia trudności itd.
W mojej pracy tłumacza zasadniczo zawsze stosuję całkowicie przejrzystą politykę cenową. Moim Klientom zawsze podaję cenę z góry, co robię w formie bezplatnego i nieobligującego dla Klienta kosztorysu. W tym celu najczęściej proszę wpierw o przesłanie mi dokumentów drogą mailową (w tym celu wystarczą skany lub wyraźne zdjęcia). Pracę rozpoczynam dopiero wtedy, jeśli Klient zgodzi się (pisemnie!) na cenę i warunki realizacji. Przez cały czas stosuję się do przepisów o ochronie danych - dokumenty tego typu tłumaczę zawsze sama, zatem jestem jedyną osobą, która te dokumenty ogląda.

4. kosztu wysyłki dokumentacji do właściwego urzędu.
W Niemczech koszt przesyłki zwykłej to 1,45 €. W przypadku dokumentów tego typu radzę jednak wysłanie ich listem poleconym – tu wystarczy opcja Einschreiben Einwurf (czyli z doręczeniem do skrzynki na listy), która kosztuje 3,60 €.
Na podstawie pokwitowania, które w przypadku takich przesyłek dostaje się na poczcie, można śledzić na bieżąco drogę przesyłki.

5. kosztu samego procesu nostryfikacji.
Tu koszt zależy od cennika instytucji, w której dokumenty się składa i waha się w granicach od 90,- € do maksymalnie 350,- Euro.
Normalnie jednak cena leży gdzieś pośrodku – 200,- Euro to przeciętna oplata za nostryfikację, co podaje m.in. urząd Zentralstelle für Ausländisches Bildungswesen.

W internecie kursują wprawdzie  hiobowe wieści, że nostryfikacja – szczególnie w przypadku zawodów rzemieślniczych - może kosztować i 600,- Euro, ale tu mogę z całą pewnością powiedzieć, że przez blisko 20 lat mojej pracy tłumacza jeszcze nie spotkałam się z tym, żeby komuś gdzieś „zakukali” całe 600,- Euro. Cena ta dotyczy najprawdopodobniej jedynie obywateli krajów spoza Unii Europejskiej, w przypadku których rozpatrzenie dokumentów jest powiązane z większym nakładem czasu i pracy.

 • Czy istnieje możliwość dofinansowania lub refundacji kosztów nostryfikacji polskiego wykształcenia przez państwo niemieckie?

W wielu przypadkach – tak! Osoby zarejestrowane jako bezrobotne i pobierające zasiłek dla bezrobotnych lub zasiłek społeczny, albo pracujące w zawodach poniżej kwalifikacji i mające niewielkie dochody, mogą złożyć wniosek o refundację kosztów nostryfikacji i tłumaczeń przysięgłych oraz wszelkich kosztów związanych z uznaniem wykształcenia (czy zawodowego, czy wyższego) w Niemczech. Wniosek taki należy złożyć w Urzędzie Pracy (Arbeitsamt/Jobcenter). Osobom zainteresowanym polecam specjalny artykuł na ten temat, obszernie wyjaśniający tę kwestię: przejdź do artykułu o refundacji kosztów.
Dodatkowo można też zwrócić się do samego urzędu, wydającego nostryfikację i poprosić o zwolnienie z kosztów nostryfikacji - obecnie coraz więcej urzędów oferuje taką możliwość. W tym celu należy napisać krótkie pismo, załączając dokument, z którego wynika wysokość miesięcznych dochodów. W czynności tej slużę w razie potrzeby pomocą. Dla moich Klientów, czyli osób, dla których wykonuję tłumaczenia przysięgłe na potrzeby nostryfikacji, pomoc ta jest bezpłatna.

 • Jak rozpocząć proces nostryfikacji polskiego wykształcenia?

Nostryfikacja jest procesem przebiegającym sprawnie i przejrzyście, jeśli posiada się skompletowane i odpowiednio przygotowane dokumenty, opatrzone fachowym tłumaczenie na język niemiecki.
Na temat nostryfikacji napisałam szczegółowy artkuł, który pragnę Państwu polecić i który znajdą Państwo tu: przejdź do artykułu.
Artykuł ten regularnie aktualizuję i uzupełniam.

Jeśli mają Państwo dalsze pytania lub jeśli potrzebna jest Państwu pomoc w procesie nostryfikacji lub/i uwierzytelnione tłumaczenia polsko-niemieckie, to proszę o kontakt.
Możecie Państwo pozostawić komentarz poniżej, napisać mi maila lub skontaktować się ze mną telefonicznie.
Pierwszy kontakt jest zawsze nieobligujący i bezpłatny.

KONTAKT:

Mgr Anna Janas - tłumacz przysięgły (vereidigte/ermächtigte Übersetzerin)

Mail: info@lingua74.de
Tel. (dla Klientów z całych Niemiec): 0561 - 475 86 91
Numer  z Polski: (0049 /+49-561- 475 86 94)

Kommentare :

 1. Witam Panią,
  A jak to wygląda w przypadku, jeśli urząd odrzuci wniosek o nostryfikację, bo przykładowo kwalifikacje są niewystarczające do wydania Anerkennng? Czy wtedy też trzeba płacić?
  Pozdrawiam
  Natalia

  AntwortenLöschen
  Antworten
  1. Witam Pani Natalio,

   to bardzo istotne pytanie!
   Otóż gdyby faktycznie okazało się, że Pani treści programowe polskich studiów wyższych (czy nauki zawodu) są niewystarczające w celu ich uznania (nostryfikacji, czyli „Anerkennung”) w Niemczech, to nigdy nie jest tak, że wniosek bez słowa odrzucą i każą mimo tego zapłacić.

   Niemieckie urzędy przed odrzuceniem wniosku z a w s z e najpierw kontaktują się z wnioskodawcą/wnioskodawczynią – najczęściej w formie pisemnej, czyli przysyłają list pocztą. W liście tym najpierw szczegółowo opisują braki w wykształceniu i oferują normalnie dwie mozliwości: ALBO uznanie (Anerkennung) na jakimś nieco niższym szczeblu, ALBO „dorobienie” brakujących kwalifikacji w celu uznania pełnego tytułu, przy czym przedstawiają zawsze kilka możliwości takiego „dorobienia”. Może to być zatem kilkutygodniową praktyka zawodowa, może to być jeden krótki egzamin lub jakiś kurs czy szkolenie w danym zakresie.
   Wnioskodawca ma zatem zawsze kilka opcji do wyboru – urząd najczęściej prosi o odpowiedź pisemną w jakimś konkretnym terminie.
   Moim Klientom zawsze doradzam tę drugą opcję, czyli uzupełnienie kwalifikacji – co wprawdzie swoje trwa, ale wcale nie jest złem koniecznym, bo odbywając, przykładowo, praktykę zawodową, można złapać dwie sroki za ogon i od razu zaklepać sobie późniejsze miejsce pracy lub rozszerzyć odpowiednio sieć kontaktów zawodowych w celu znalezienia dobrej pracy. Tak więc nie jest to stracony czas, a wręcz przeciwnie.

   Dopiero jeśli wnioskodawca sam machnie ręką i stwierdzi, że uznanie na niższym szczeblu go nie interesuje, a na dorabianie braków nie ma ochoty - i poinformuje o tym urzędnika pisemnie – to wtedy otrzymuje się z urzędu kolejne pismo. Tym razem faktycznie o odrzuceniu wniosku. Jednocześnie w piśmie jest też wezwanie do zapłaty opłaty za czynność urzędową, czyli rozpatrzenie wniosku i odpowiedź odmowną.
   Normalnie jednak opłata w przypadku odmowy jest nieco niższa, niż koszt, który wnioskodawca ponosi w przypadku otrzymania decyzji pozytywnej.

   Zasada jest zatem taka, że każdy polski tytuł czy kierunek da się w Niemczech jakoś uznać – w ten czy inny sposób, ale się da, nawet jeśli w tym celu należałoby pójść nieco okrężna drogą.
   W razie dlaszych pytań jestem do dyspozycji.

   Pozdrawiam serdecznie!

   Löschen

Tu możecie Państwo komentować lub stawiać pytania. Blog jest moderowany – Wasze komentarze i zapytania pokazują się po przeczytaniu i przyjęciu ich przez autorkę blogu.

© 2002-2018 lingua74

Blog Style by lingua74, Powered by Blogger

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der weiteren Nutzung erklären Sie sich damit einverstanden. Über Ihren Browser können Sie das Setzen von Cookies jederzeit deaktivieren. Das kann jedoch die Funktionen der Webseite einschränken. Weitere Informationen finden Sie in meiner Datenschutzerklärung.
Hier gelangen Sie zur Datenschutzerklärung von Google Inc. („Google“).
OK