Mittwoch, 24. Mai 2017

Uznanie (nostryfikacja) polskiego dyplomu prawniczego (adwokackiego) w Niemczech

Nostryfikacja (uznanie) polskiego dyplomu - prawo wykonywania zawodu adwokata/radcy prawnego na terenie Niemiec.


Ponieważ ostatnimi czasy otrzymuję regularnie zapytania o nostryfikację polskiego dyplomu adwokata/radcy prawnego w Niemczech i o prawo wykonywania zawodu w tym kraju, więc postanowiłam poświęcić temu tematowi niniejszy artykuł.

Zasadniczo proste „przerobienie“ polskiego dyplomu na niemiecki - niem.: Gleichstellung, czyli procedura stosowana w przypadku niemalże wszystkich innych zawodów - nie jest możliwe. Informację tę podają źródła takie jak np. www.justiz.nrw.de lub inne oficjalne portale prawnicze.

Jednak mimo tego możliwe jest uzyskanie niemieckiego prawa wykonywania zawodu adwokata. W przypadku studiów prawniczych, ukończonych w Polsce (czy każdym innym kraju Unii Europejskiej) niemieckie przepisy, dotyczące wydania prawa wykonywania zawodu adwokata, dają polskim adwokatom i prawnikom kilka możliwości do wyboru (źródło portal informacyjny niemieckiego Ministerstwa Nauki: www.annerkennung-in-deutschland.de).


Absolwenci polskich studiów prawniczych, nie posiadający jeszcze polskiego prawa wykonywania zawodu, mają możliwość złożenia w Niemczech wniosku o aplikację adwokacką (niem.: Referendariat), po ukończeniu której można podejść do drugiego adwokackiego egzaminu państwego (niem.: zweites juristisches Examen), poczym złożyć wniosek o wydanie niemieckiego prawa wykonywania zawodu adwokata.

Natomiast osoby, będące już w posiadaniu polskiego prawa wykonywania zawodu adwokata, mogą albo postąpić jak powyżej, albo od razu złożyć wniosek o wydanie prawa wykonywania zawodu jako Adwokat Europejski (niem.: Europäischer Anwalt), wydawanego po sprawdzeniu dokumentów (patrz lista) i złożeniu egzaminu kwalifikacyjnego (niem.: Eignungsprüfung) – który uprawnia do wykonywania zawodu z użyciem oryginalnego (polskiego) tytułu zawodowego/akademickiego, a także, jeśli spełnione zostaną określone warunki, do otrzymania prawa wykonywania zawodu jako adwokat niemiecki.

Jakie to będą warunki i czy zostaną spełnione – to zależy już od indywidualnych treści wykształcenia i uwarunkowań danego kandydata – tak więc istnieje właściwie tylko jedna możliwość, aby to sprawdzić: a mianowicie złożenie dokumentów we właściwym urzędzie i odczekanie, co powiedzą.

Jakie dokumenty są potrzebne w celu uzyskania prawa wykonywania zawodu adwokata/radcy prawnego w Niemczech?

  • świadectwo maturalne/dojrzałości (w przypadku „nowej“ matury: świadectwo dojrzałości i świadectwo ukończenia liceum/gimnazjum) 
  • dyplom(y) ukończenia studiów 
  • suplement(y) do dyplomu lub indeks(y) 
  • prawo wykonywania zawodu (jeśli jest)
  • świadectwo złożenia egzaminu adwokackiego (jeśli jest)
  • zaświadczenie z Izby Adwokackiej o wpisie na listę adwokatów (jeśli jest)
  • zaświadczenie o niekaralności (możliwie „świeże. Osoby mieszkające od ponad pół roku w Niemczech mogą je pobrać bezpośrednio w miejscu zamieszkania w Niemczech – będzie ono po niemiecku. Odnośnie tego, gdzie takie zaświadczenie pobrać i o co dokładnie poprosić, polecam ten artykuł: przejdź do artykułu.

Jak wygląda sama procedura wydania prawa wykonywania adwokata/radcy prawnego w Niemczech?

Procedura ta składa się z kilku przejrzystych kroków. Należy:

1. Zebrać wszystkie wymagane polskie świadectwa i dyplomy (patrz lista powyżej)
2. Dać je do tłumaczenia na język niemiecki - tłumaczenie takie musi być sporządzone przez tłumacza przysięgłego (patrz: informacje na końcu artykułu );
3. Napisać życiorys (albo sformułowany indywidualnie albo, w zależności od przepisów, na druczku ściągniętym ze strony urzędu;
4. Napisać sam wniosek o nostryfikację (w formie jak wyżej) lub list motywacyjny
5. Wysłać wszystko do właściwego urzędu (najlepiej listem poleconym -Einschreiben).

W jakiej formie należy wysłać dokumenty?


Tłumaczenia należy wysłać do danego urzędu lub instytucji w formie otrzymanej ode mnie czy innego tłumacza przysięgłego, czyli w oryginale. Same polskie świadectwa i inne dokumenty natomiast powinny być w formie uwierzytelnionych kopii. Forma taka jest wymagana przez urzędy i instytucje dlatego, żeby uniknąć ryzyka zaginięcia oryginalnych polskich dokumentów, a także kosztów związanych z wysyłką zwrotną do interesenta. Wysłane dokumenty są bowiem z reguły po rozpatrzeniu wniosku przekazywane do akt.
W Niemczech uwierzytelnione kopie sporządza od ręki np. każdy niemiecki urząd meldunkowy (Einwohnermeldeamt) za niewielką opłatą. W Polsce natomiast usługę tę świadczą notariusze - koszt jest również umiarkowany.

Do jakiego urzędu lub instytucji należy się zwrócić w sprawie nostryfikacji?


Zależy to od miejsca zamieszkania (lub planowanego miejsca zamieszkania) w Niemczech - kwestie właściwości miejscowej i rzeczowej są bowiem w Niemczech regulowane regionalnie przez Bundeslandy. W razie wątpliwości czy niepewności: moim Klientom oferuję bezpłatny serwis, polegający na wyszukaniu właściwego urzędu, w nawiązaniu kontaktu, zredagowaniu pisma motywacyjnego, w tłumaczeniu korespondencji z urzędem, w wypełnieniu druczków (o ile są wymagane) i przez cały czas załatwiania sprawy jestem do dyspozycji i służę pomocą. Więcej informacji na ten temat znajdziecie Państwo tu: przejdź do artykułu.

Dane kontaktowe urzędu d/s nostryfikacji mogą Państwo też oczywiście samodzielnie wyszukać w oficjalnej wyszukiwarce niemieckiego Ministerstwa Edukacji na stronie: www.anerkennung-in-deutschland.de, po wpisaniu tam w języku niemieckim kilku indywidualnych, konkretnych informacji dotyczących Państwa wykształcenia.

W razie dalszych pytań jestem do dyspozycji – proszę o wiadomość, najlepiej drogą mailową na podany poniżej adres – a z chęcią udzielę Państwu dalszych informacji lub, w charakterze tłumacza przysięgłego polsko-niemieckiego, sporządzę nieobligujący bezpłatny kosztorys uwierzytelnionych tłumaczeń Państwa dokumentów.

KONTAKT:
Mgr Anna Janas - tłumacz przysięgły (beeidigte/allg. ermächtigte Übersetzerin)
Mail: info@lingua74.de
Tel. (dla Klientów z całych Niemiec): 0561 - 475 86 91
Numer kierunkowy z Polski: (0049 /+49)

Keine Kommentare :

Kommentar veröffentlichen

Tu możecie Państwo komentować lub stawiać pytania. Blog jest moderowany – Wasze komentarze i zapytania pokazują się po przeczytaniu i przyjęciu ich przez autorkę blogu.

© 2002-2018 lingua74

Blog Style by lingua74, Powered by Blogger

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der weiteren Nutzung erklären Sie sich damit einverstanden. Über Ihren Browser können Sie das Setzen von Cookies jederzeit deaktivieren. Das kann jedoch die Funktionen der Webseite einschränken. Weitere Informationen finden Sie in meiner Datenschutzerklärung.
Hier gelangen Sie zur Datenschutzerklärung von Google Inc. („Google“).
OK