Mittwoch, 15. Februar 2017

Nostryfikacja (uznanie) dyplomu pedagoga w Niemczech.

W celu podjęcia pracy w charakterze pedagoga czy wychowawcy należy wpierw przeprowadzić nostryfikację polskiego dyplomu/wykształcenia.

(Aktualizacja artykułu: 19.02.2018)
Niezależnie od tego, czy posiadają Państwo dyplom licencjata czy magistra i niezależnie od Państwa specjalizacji (np. w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, pedagogiki szkolnej, wczesnoszkolnej, pedagogiki przedszkolnej, resocjalizacyjnej, pedagogiki specjalnej czy innych) zasada jest jedna: aby wykonywać w Niemczech zawód pedagoga czy wychowawcy/wychowawczyni, należy wpierw przeprowadzić nostryfikację dyplomu czyli oficjalne uznanie posiadanych polskich kwalifikacji.

Samo słowo „nostryfikacja“ brzmi jednak bardzo niemiło i nasuwa na myśl jakieś straszliwie skomplikowane urzędowe sprawy. W rzeczywistości jednak jest tak, że mając skompletowane polskie dokumenty oraz ich profesjonalne tłumaczenie na język niemiecki (w wersji uwierzytelnionej/przysięgłej) cała sprawa da się załatwić stosunkowo sprawnie. Koszt takiego przedsięwzięcia też jest do przebolenia – mimo, że składa się on z dwóch części, a mianowicie z opłaty za tłumaczenia przysięgłe oraz z opłaty za samą nostryfikację. Opłata za samą procedurę nostryfikacji to obecnie jednorazowy koszt rzędu ok. 150 – 200 €. Koszt tłumaczenia natomiast mogę określić po obejrzeniu kompletu dokumentów, nadesłanych mi w formie skanow lub wyraźnych zdjęć mailem. Kosztorys taki jest zawsze bezpłatny i nieobligujący – co oznacza, że nie obliguje Państwa do przyjęcia oferty. W charakterze tłumacza przysięgłego mam obowiązek ścisłej dyskrecji i ochrony danych, zatem Państwa dokumenty są u mnie bezpieczne – niezależnie od tego, czy zdecydujecie się Państwo na zlecenie mi tłumaczenia, czy też nie.
Jeden i drugi koszt można nota bene odpisać od podatku, gdyż jest to wydatek związany z pracą zawodową. Istnieje też obecnie parę ciekawych możliwości dofinansowania całego przedsięwzięcia – czy przez tutejszy Urząd Pracy (Arbeitsagentur/Jobcenter – wniosek mogą składać także osoby posiadające pracę nie w zawodzie czy poniżej kwalifikacji) czy też na podstawie nowych, niezależnych od pośredniaka przepisów, które weszły w życie w grudniu zeszłego roku.

Większość moich Klientów, zwracających się do mnie w sprawie tłumaczeń, pyta się mnie, od czego zacząć. Problem polega bowiem na tym, że w internecie kursuje wiele sprzecznych informacji - a to dlatego, że każdy Bundesland rzeczywiście ma najczęściej swoje własne przepisy i regulacje, specyficzne dla różnych zawodów czy specjalizacji – tak więc trudno jest powiedzieć coś ogólnego i obowiązującego dla każdego, nie mówiąc o fakcie, że w internecie wszystkie informacje się mieszają.

Dlatego osobiście zawsze proponuję następującą procedurę, obejmującą 7 przejrzystych kroków w celu uzyskania nostryfikacji dyplomu pedagoga (licencjat, magister czy obydwa razem):

1. Zebranie potrzebnych dokumentów.
Potrzebne jest:
  • Świadectwo ukończenia szkoły średniej.
    Będzie potrzebne, mimo, że jest to na chłopski rozum masło maślane, gdyż wiadomo, że kto studiował, musiał wpierw zaliczyć szkołę średnią i zdać maturę. Dokument ten określany jest tu najczęściej mianem „Hochschulzugangsberechtigung“ – czyli „dokumentu, pozwalającego na podjęcie studiów wyższych“.
  •  Świadectwo maturalne
    W przypadku „starej“ matury samo 4-stronicowe świadectwo maturalne.
    Odnośnie pytania, czy aby na pewno będzie potrzebne: patrz wyżej.
  •  Dyplom(y) ukończenia studiów (licencjat, magister)
    Ci z Państwa, którzy pragną nostryfikować dyplom magistra muszą przedłożyć takze dyplom licencjata. Dokumentacja wykształcenia musi być pełna, bez białych plam.
  •  Suplementy do dyplomów.
    Koniecznie. Nostryfikacja jest bowiem wydawana nie tylko na podstawie samego faktu ukończenia studiów, ale przede wszystkim na podstawie porównania treści wykształcenia polskiego z tym tutejszym. A to możliwe jest jedynie na podstawie dokumentu, z którego wynikają zaliczone przedmioty, formy zajęć, ilość godzin, oceny itd. Dokument ten określany jest tutaj często mianem „Notenaufstellung“, „Studienverlaufkarte“, "Fächeraufstellung", "Fächerauflistung" lub podobnie.
  •  Ewentualnie wszelkie certyfikaty dodatkowych szkoleń i kursów (o ile istnieją)
  •  Świadectwa pracy w zawodzie (o ile istnieją)
  •  Certyfikat B2Bez niego się nie obejdzie, chyba, że mieliście Państwo na studiach lektorat języka niemieckiego i możecie uzyskać z uczelni zaświadczenie, że posiadany poziom znajomości języka odpowiada poziomowi B2 zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (zwany tu Gemeinsamer Europäischer Referenzrahmen). Oczywiście w internecie kursują też anegdotki, ze kolega znajomego kuzynki od strony babki powiedział, że jego żonie (przyjacielowi, sąsiadowi…) znostryfikowali dyplom bez żadnych certyfikatów – ale osobiście nie polegałabym na takich obiegowych informacjach.

2. Wykonanie uwierzytelnionych kopii tych świadectw/dokumentów.
Kopie takie wykonują w Niemczech przykładowo Urzędy Meldunkowe (Einwohmermeldeamt) i Biura Spraw Obywatelskich (Bürgerbüro) od ręki i za niewielką opłatą. W Polsce kopie można otrzymać u notariusza. Nota bene: tłumacz (nawet przysięgły) takich kopii nie może wykonać, gdyż to inny rodzaj uwierzytelnienia, zastrzeżony dla notariuszy i urzędników i nie ma to nic wspólnego z uwierzytelnieniem tłumaczeń, wydawanym przez tłumacza przysięgłego. Tak więc trzeba je zrobić osobno.
Uwierzytelnione kopie są formą wymaganą przez większość urzędów – co ma tę zaletę, że nie trzeba oddawać oryginałów ani też wysyłać oryginałów do tłumaczenia.

3. Wykonanie tłumaczenia przez tłumacza przysięgłego.
Tu służę fachową pomocą – w tłumaczeniach tego typu specjalizuję się od 15 lat i daję na nie pełną gwarancję. Bezpłatny i nieobligujący kosztorys otrzymają Państwo na żądanie – proszę o wiadomość na podany poniżej adres mailowy.

4. Wyszukanie właściwego urzędu.
Tu w razie potrzeby też zawsze pomagam. Klientom, zlecajacym mi tlumaczenia, oferuje w razie potrzeby bezpłatny serwis polegający na wyszukaniu właściwego urzędu, nawiązaniu kontaktu, zredagowaniu listu motywacyjnego i pomagam w przebrnięciu przez urzędowe meandry.
Urząd mogą Państwo takze oczywiście wyszukać samodzielnie np. przy pomocy oficjalnej wyszukiwarki niemieckiego Ministerstwa Edukacji (Anerkennungsfinder).

5. Zredagowanie krótkiego pisma motywacyjnego, wypełnienie druczków i wniosków.
Tu też pomagam – dla Klientów usługa ta jest bezpłatna.

6. Wysyłka dokumentów (uwierzytelnionych kopii) wraz z tłumaczeniami do urzędu.
Większość urzędow prosi o przesłanie dokumentów pocztą, bo nie przyjmuje interesentow osobiscie. Jeśli wyślą je Państwo przesyłką poleconą (Einschreiben) to na pewno nic nie zginie. Dodatkowo otrzymacie Państwo na poczcie kwit z numerem przesyłki, na podstawie którego możecie śledzić na bieżąco droge przesyłki w internecie.

7. Przelew należności za nostryfikację.
Urząd przesyła rachunek, na którym widnieje kwota i dane bankowe. Kwotę należy uiścić przy pomocy przelewu bankowego. Decyzję o nostryfikacji otrzymuje się dopiero po wpływie kwoty na konto urzędu. Na dzień dzisiejszy opłata urzędowa wynosi ok. 200 Euro.

I to już wszystko. Tak więc nie taki diabeł straszny. A zabrać się za nostryfikację jest warto, gdyż w Niemczech zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pedagogów było, jest i będzie – tendencja rosnąca. A ponieważ polskie wykształcenie zasadniczo bardzo dobrze stoi, więc Polacy są chętnie przyjmowani do pracy w zawodzie pedagoga, wychowawcy/wychowawczyni i innych podobnych. Poza tym pedagog, władający językiem polskim jako językiem ojczystym jest obecnie dla wielu pracodawców strzałem w dziesiątkę, gdyż przybyszy z krajów zza Odry i Nysy przybywa, są to najczęściej młodzi ludzie z dziećmi w wieku przedszkolnym czy wczesnoszkolnym, nie mówiącymi po niemiecku. Dziecko takie jest od razu posyłane do przedszkola czy szkoły – i tu najczęściej zaczynają się problemy, zwłaszcza, że znajomość języka ich rodziców też najczęściej pozostawia sporo do życzenia. Pedagog czy wychowawca, mówiący po polsku i potrafiący zrozumieć piąte przez dziesiąte to czy owo po rosyjsku, czesku, słowacku, ukraińsku czy w językach krajow byłej Jugosławii (a umówmy się, że każdy Polak to potrafi, bo mowa o zrozumieniu z grubsza sensu wypowiedzi, nie o dokładnej znajomości tych języków) to w wielu szkołach i przedszkolach coś w podobie grudki złota – jak zwierzyła mi się jedna pani dyrektor, która zwróciła się do mnie z zapytaniem, czy nie znam jakiejs odpowiedniej kandydatki/kandydata.

Jeśli mają Państwo jeszcze dalsze pytania lub jeśli chcieliby Państwo otrzymać bezpłatny (i nieobligujący dla Państwa) kosztorys tłumaczenia Państwa dokumentów, to proszę o kontakt – a chętnie wykonam dla Państwa kosztorys i/lub udzielę dalszych, indywidualnych informacji.

KONTAKT:
Mgr Anna Janas - tłumacz przysięgły (vereidigte/ermächtigte Übersetzerin)
Mail: info@lingua74.de
Tel. (dla Klientów z całych Niemiec): 0561 - 475 86 91 Numer kierunkowy z Polski: (0049 /+49)

Keine Kommentare :

Kommentar veröffentlichen

Tu możecie Państwo komentować lub stawiać pytania. Blog jest moderowany – Wasze komentarze i zapytania pokazują się po przeczytaniu i przyjęciu ich przez autorkę blogu.

© 2002-2018 lingua74

Blog Style by lingua74, Powered by Blogger

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der weiteren Nutzung erklären Sie sich damit einverstanden. Über Ihren Browser können Sie das Setzen von Cookies jederzeit deaktivieren. Das kann jedoch die Funktionen der Webseite einschränken. Weitere Informationen finden Sie in meiner Datenschutzerklärung.
Hier gelangen Sie zur Datenschutzerklärung von Google Inc. („Google“).
OK