Freitag, 24. Juni 2016

Dofinansowanie lub refundacja kosztów nostryfikacji (uznania) wykształcenia oraz tłumaczeń przez Arbeitsamt lub Jobcenter

Agencja Pracy (Arbeitsagentur/Jobcenter czyli dawny Arbeitsamt) może pokryć lub dofinansować koszty nostryfikacji (uznania) wykształcenia oraz potrzebnych w tym celu tłumaczeń.


(Aktualizacja artykułu: 25.01.2018)
Osoby bezrobotne lub pracujące na stanowiskach poniżej kwalifikacji (lub wykonujące prace przypadkowe, wogóle nie związane z zawodem), często stają przed wyzwaniem, związanym z uznania kwalifikacji i związanych z tym kosztów. Uznanie kwalifikacji jest w przypadku wielu zawodów obowiązkowe – bez uznania nie ma co liczyć na znalezienie (legalnie!) pracy zgodnej z posiadanymi kwalifikacjami. Inne zawody natomiast uznania nie wymagają - tyle, że tu bez uznanych kwalifikacji oferty pracy wypadają raczej skromnie, z reguły na zasadzie „zamienił stryjek siekierkę na kijek”. Aby poszukiwanie pracy w zawodzie dało określone efekty, wskazane jest zatem zacząć od nostryfikacji, tj. uznania zdobytych w Polsce kwalifikacji – niezależnie od tego, czy nostryfikacja taka jest obowiązkowa (tak jak jest to przykładowo w przypadku lekarzy, fizjoterapeutów, pielęgniarek, farmaceutów, nauczycieli, pedagogów czy prawników) czy też dobrowolna.

Na co potrzebna jest nostryfikacja?

Oficjalne uznanie kwalifikacji zawodowych czy dyplomu ukończenia studiów zawsze automatycznie podwyższa szanse na niemieckim rynku pracy, a to dlatego, że potencjalny pracodawca, widząc urzędowy „papierek“ potwierdzający wykształcenie czy kwalifikacjie zawodowe po prostu wie, kogo bierze i nie ma obiekcji co do różnic programowych.
Normalnie większość niemieckich urzędników z Urzędów Pracy dobrze wie o tym, że uznanie kwalifikacje stanowią właściwie podstawę znalezienia pracy i, rejestrując kandydata, jednocześnie udzielaja mu odpowiednich informacji.
Jednak aby uzyskać refundację kosztów nostryfikacji oraz związanych z nią dalszych wydatków (czyli np. tłumaczeń przysięgłych) wcale nie trzeba być bezrobotnym – refundacja przysługuje także osobom, posiadającym pracę, o ile spełniają one określone warunki.

Czy dofinansowanie jest możliwe także dla osób posiadających pracę?

W wielu przypadkach – tak! Dofinansowane lub sfinansowanie nostrtyfikacji i powiązanych z nią kosztów (np. kosztów tłumaczeń przysięgłych lub certyfikatów językowych) jest możliwe zarówno dla osób bezrobotnych, jak i osób posiadających pracę. W przypadku osób posiadających pracę warunkiem jest jednakże, że musi to być praca nie w zawodzie, i/lub poniżej kwalifikacji i/lub płatna poniżej stawki, którą otrzymywałoby się, mając uznane kwalifikacje.

W jaki sposób złożyć wniosek o dofinansowanie lub sfinansowanie nostryfikacji przez Arbeitsamt?

Pierwszym krokiem jest zawsze osobisty kontakt z Arbeitsamt w Państwa miejscu zamieszkania - zarówno dla osób bezrobotnych jak i tych posiadających pracę. W tym celu trzeba tam zadzwonić (numer można znaleźć w internecie), krótko wyłuszczyć sprawę i poprosić o termin na osobistą rozmowę. Wtedy zostanie Państwu przydzielony urzędnik lub urzędniczka, którzy od tego momentu będą prowadzić Państwa sprawę.
Osoby bezrobotne i zarejestrowane już w Arbeitsamt lub Jobcenter urzędnika takiego już posiadają – można zatem skontaktować się bezpośrednio z nim. Nazwisko urzędnika i bezüośredni numer telefonu znajduje się w nagłówku każdego pisma, które otrzymali Państwo do tej pory z Arbeitsamt lub Jobcenter.

Jak przygotować się na rozmowę w Arbeitsamt i jakie dokumenty zanieść?

Na rozmowę w sprawie refundacji dobrze jest pójść wstępnie przygotowanym, tj. ułożyć sobie kilka niepodważalnych argumentów na temat tego, dlaczego takie sfinansowanie nostryfikacji jest naprawdę konieczne, zabrać posiadane dokumenty, z których wynika posiadane wykształcenie wyższe czy zawodowe (na pierwszą rozmowę mogą być bez tłumaczenia), i ewentualnie napisać już wstępnie wniosek. Tu w razie potrzeby chętnie służę Państwu pomocą – proszę po prostu o kontakt, a podpowiem Państwu, jak można coś takiego konkretnie zredagować. Pomoc ta jest dla moich Klientów bezpłatna.

Dobrym posunięciem jest dodatkowo przedstawienie urzędnikowi czarno na białym aktualnej sytuacji na rynku pracy. Faktem jest wprawdzie, że, będąc urzędnikiem, osoba taka powinna sama wiedzieć, jakie jest obecnie zapotrzebowanie na pracowników w danym zawodzie, ale z licznych relacji Klientów wiem, że inicjatywa własna często jest bardzo pozytywnym zaskoczeniem dla urzędnika. Aby podeprzeć argumentację faktami, można zatem poszukać samodzielnie na stronie Urzędu Pracy wolnych miejsc pracy w Państwa zawodzie - przejdź do wyszukiwarki.
Bo jeśli w Państwa miejscu zamieszkania i okolicach, jest przyjmijmy 5, 10 lub 15 ogłoszeń pracy dla, powiedzmy, fizjoterapeutów, a Państwo posiadacie właśnie to wykształcenie, i teoretycznie moglibyście od razu po przeprowadzeniu nostryfikacji zacząć pracę zawodzie, gdyby nie fakt braku posiadania nostryfikacji – to argument taki jest praktycznie niepodważalny.
Wszystko to można odpowiednio ująć w tym zredagowanym samodzielnie wniosku, który można zanieść od razu na pierwszą rozmowę.
Niezależnie od tego w Arbeitsamt otrzymacie Państwo dodatkowy druczek specjalnego urzędowego wniosku do wypełnienia w domu, druczek ten nosi nazwę: „Antrag auf Gewährung einer Förderung aus dem Vermittlungsbudget“ i wygląda następująco (kliknij aby powiększyć):

Druczek wniosku o dofinansowanie kosztów uznania polskich dyplomów i świadectw oraz uwierzytelnionych tłumaczeń.
Wniosek o  zwrot kosztów uznania polskich dyplomów/świadectw oraz polsko-niemieckich tłumaczeń przysięgłych - Część I.
Wniosek (druczek) o dofinansowanie lub pokrycie kosztów nostryfikacji (uznania) oraz tłumaczeń przysięgłych, potrzebnych do tego celu.
Część II wniosku o refundację kosztów nostryfikacji polskich dyplomów lub świadectw + tłumaczeń przysięgłych z polskiego na niemiecki.

Na pierwszą rozmowę nie trzeba jeszcze zanosić tłumaczeń, wystarczy okazać polskie oryginały i wytłumaczyć po prostu, czym to się je. Urzędnik wtedy sam stwierdzi, że tłumaczenie jest faktycznie niezbędne i że w związku z tym powstanie dla interesenta (czyli dla Państwa) koszt, który trzeba ponieść i który tym samym podlega refundacji.

W wypełnieniu druczku, zredagowaniu pierwszego wniosku i we wszystkich innych czynnościach służę Państwu pomocą – w tym celu proszę tylko o kontakt (najlepiej mailowy na adres: info@lingua74.de, z krótkim opisem Państwa sytuacji).
Także ten serwis jest dla moich Klientów bezpłatny.

Jakie mogą wyniknąc trudności?

Jeśli urzędnik będzie osobą życzliwą lub (pomijając czynniki osobiste) po prostu rzetelną i znającą gruntownie przepisy instytucji, w której pracuje, to tu problemu raczej nie będzie, bo na pewno przychylnie rozpatrzy sprawę lub - jeśli pozytywne rozpatrzenie wniosku okaże się faktycznie niemożliwe - doradzi jeszcze inne możliwości, jak np. kontakt z dalszymi instytucjami, przykładowo IQ-Netzwerk lub INBAS.
Koniec końców fakt przyznania refundacji zależy jednak faktycznie od indywidualnej interpretacji przepisu, wynikającego z § 44 SGB III (i. V. m. § 16 Abs. 1 SGB II).
Każdy Urząd Pracy (Arbeitsamt/Jobcenter) posiada bowiem budżet na pośrednictwo pracy, tzw. Vermittlungsbudget. Koszty uznania zagranicznych tytułów i dyplomów mogą zostać zrefundowane w ramach tego właśnie budżetu zgodnie z § 44 SGB III Sozialgesetzbuch (Kodeks Prawa Socjalnego) i w związku z § 16 ust. 1 SGB II. Dofinansowanie obejmuje przejęcie wszelkich zwykle z tym związanych kosztów, czyli kosztów samej nostryfikacji, uwierzytelnionych tłumaczeń, uwierzytelnień kopii, kosztów typu bilety na dojazd do Urzędu itp.

Także kursy i certyfikaty językowe B2, potrzebne w celu uzyskania nostryfikacji (np. w przypadku zawodu fizjoterapeuty, pielęgniarki, nauczyciela, pedagoga i innych) - można ewentualnie dofinansować przez Arbeitsamt/Jobcenter, właśnie w przypadku, gdy jest to niezbędne w celu wykonywania zawodu, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami.
Na temat certyfikatów napisałam osobny artykuł, jeśli ktoś ma ochotę poczytać, to polecam. Przejdź do artykułu.

Co zrobić w przypadku odpowiedzi odmownej?

W przypadku otrzymania odpowiedzi odmownej - czy ustnej na rozmowie czy pisemnej – sprawa jest mimo tego nadal do wygrania, gdyż można złożyć odwołanie w pisemnej formie. Odwołanie takie można skierować od razu do przełożonego danego urzędnika. Odwołanie powinno zawierać krótki opis zaistniałej sytuacji oraz rzeczową argumentację „za“. Tu też w razie potrzeby służę pomocą.
Można też samorzutnie złożyć wniosek w innych instytucjach, czyli właśnie np. IQ-Netzerk i INBAS.

Jeśli mimo wszystko okazałoby się, ze starania o refundację były bezowocne, i jeśli Urząd odmówi kategorycznie dofinansowania czy pokrycia kosztów, to w takich przypadkach Klientom oferuję też rozłożenie płatności za tłumacznie na 2, 3 czy 4 raty. Wtedy kwota taka nie stanowi aż tak dużego obciążenia. Rachunek, który wystawiam, można dodatkowo odpisać od podatku (zawsze coś), gdyż jest to wydatek związany z pracą zawodową.

W sprawie dalszych, indywidualnych informacji czy kosztorysów proszę o kontakt – w języku polskim lub niemieckim.
Wszelkie informacje są dla Państwa nieobligujące.


KONTAKT:
Mgr Anna Janas - tłumacz przysięgły (vereidigte/ermächtigte Übersetzerin)
Mail: info@lingua74.de
Tel. 0561 - 475 86 91

Kommentare :

 1. Dzień dobry Pani Anno,

  mnie w Arbeitsamt pani powiedziała, że owszem zwrócą mi koszty za tłumaczenia przysięgłe moich swiadectw i dyplomow na niemiecki, ale nie pokryją kosztów samego procesu nostryfikacji. Podała mi jakieś uzasadnienie, ale szczerze mówiąc niewiele z tego zrozumiałam, chyba mają jakieś ograniczenia, na osobę przypada jakaś tam kwota, przynajmniej tyle zrozumiałam. Czy oznacza to, że muszę koszt samej procedury nostryfiacji ponieść samdzielnie? Ile to może kosztować? Obecnie pracuję, ale wlasnie dokladnie tak, jak Pani pisze, jest to praca nie w zawodzie, zarabiam niewiele, nie wiem czy będzie mnie stać – blędne koło, bo jeśli nie przeprowadzę anerkennung to nie mam szans na znalezienie pracy w zawodzie.

  Z góry dziękuję za odpowiedź, łączę wyrazy szacunku.
  Wiesława

  AntwortenLöschen
  Antworten
  1. Witam Pani Wiesławo,

   z licznych relacji Klientów i Klientek wiem, że niemieckie Urzędy Pracy (czyli Arbeitsagentur) rozmaicie interpretują wyżej wymieniony przepis i faktycznie różnie gospodarują funduszami na ten cel przeznaczonymi.

   Jeśli zatem w Pani rejonie „na łebka“ przewidziana jest jakaś konkretna kwota, którą Pani przyznali, ale jeśli mimo tego łączny koszt procesu uznania Pani wykształcenia (czyli nostryfikacji) poza tę kwotę wykracza, to tu radzę Pani dodatkowo napisać wniosek bezpośrednio do urzędu, w którym będzie Pani składała wniosek o nostryfikację, i poprosić o zwolnienie z opłaty za proces nostryfikacji. Obecnie – którą to informację coraz częściej znajduję na stronach różnych urzędów – wiele instytucji, wydających „Anerkennung“ oferuje interesentom możliwość zwolnienia od opłaty za nostryfikację. Dotyczy to osób, dla których opłata ta stanowiłaby duże obciążenie finansowe. Trzeba tylko w tym celu napisać do nich krótkie pismo, prosząc o zwolnienie z kosztów, uzasadniając tę prośbę i załączając np. umowę o pracę, z której wynika wysokość miesięcznych dochodów.
   Pismo to należy zregadować i wysłać p r z e d złożeniem tam dokumentów w celu ich uznania.

   Jeśli potrzebna jest Pani pomoc, to proszę o bezpośredni kontakt, a chętnie pomogę Pani w zredagowaniu takiego pisma. Dla moich Klientów – czyli dla osób, dla których wykonuję też tłumaczenia przysięgłe polsko-niemieckie na potrzeby nostryfikacji – cała pomoc w procedurze uznania jest bezpłatna.
   Zatem jeśli nie ma Pani jeszcze gotowych tłumaczeń, to służę fachową pomocą także w tym zakresie. Chętnie sporządzę też specjalny kosztorys (w zakresie tlumaczen) dla Urzędu Pracy - Arbeitsamt.

   Pozdrawiam i czekam na wiadomość na mój bezpośredni adres mailowy: info@lingua74.de

   Löschen
  2. Dziękuję za szybką odpowiedź, ale proszę mi jeszcze powiedzieć ile kosztuje sam anerkennung w urzędzie? Czy każdy dokument liczą z osobna? Czy może od strony? Bo w moim przypadku to jest 6 różnych dokumentów, świadectwo ukończenia technikum, dyplom uzyskania tytułu zawodowego, zaświadczenie europass, wykaz przedmiotów i ocen, świadectwo pracy, zaświadczenie o niekaralności, a każdy dokument to kilka stron.
   Pozdrawiam i bardzo dziękuję za wszystkie informacje.
   Wiesława

   Löschen
  3. Witam Panią ponownie,

   koszt nostryfikacji kształtuje się zależności od tytułu, formy wykształcenia, urzędu i Bundeslandu. Na dzień dzisiejszy jest to kwota w granicach od ok. 90,- do 250,- Euro. Cena za wydanie „Anerkennung“, czyli uznania wykształcenia i kwalifikacji nie jest obliczana od strony, tylko za czynność urzędową jako taką.
   Jeśli poda mi Pani (na mój bezpośredni adres mailowy) więcej informacji, np. Pani miejsce zamieszkania (nie musi to być dokładny adres, wystarczy sama miejscowość) i Pani tytuł zawodowy, to chętnie wyszukam dla Pani właściwy miejscowo i rzeczowo urząd, sprawdzę przepisy dotyczące opłat i podam Pani dokładną cenę.

   Wtedy też od razu będę w stanie konkretnie powiedzieć, czy urząd ten przewiduje możliwość zwolnienia z opłaty za nostryfikację – normalnie informacje te są ogólnie dostępne. Ale nawet jeśli okazałoby się, że nie nie oferują jeszcze takiej możliwości, to mimo tego można napisać podanie o zwolnienie, nie zaszkodzi spróbować. Ostatecznie inne urzędy na pewno też dopiero na podstawie takich próśb czy zapytań zdecydowały się na zaoferowanie tego udogodnienia.

   Serdecznie pozdrawiam!
   Anna Janas

   Löschen
 2. Witam, jaki jest koszt napisania przez Panią pisma do Urzędu lub do jednostki nostryfikującej o zwrot kosztów? Czy najniższa stawka godzinowa jako Produktionshelferin jest wystarczającym argumentem, żeby taki zwrot otrzymać? Pozdrawiam serdecznie, Karolina Grajewska

  AntwortenLöschen
  Antworten
  1. Witam,
   Radzę Pani bapisać pismo po polsku, tak jak napisałaby je Pani do polskiego urzędu i dać mi je tylko do tłumaczenia i ewentualnie uzupełnienia lub skorygowania niektórych fragmentów. W ten sposób może w nim Pani zamieścić wszystkie informacje, które wydają się Pani konieczne. Najniższa stawka jest jak najbardziej podstawą do takiego zwrotu, a raczej: do zwolnienia z kosztów nostryfikacji. Większość urzędów wymaga bowiem, aby wniosek taki został złożony z góry. Ale nie zaszkodzi na pewno spróbować uzyskać zwrot po fakcie – chociaż normalnie w tym celu pisma zadnego nie potrzeba, informację odnośnie tego, czy jest to możliwe i w jakiej formie, uzyska Pani przez telefon.
   Pozdrawiam serdecznie
   Anna Janas

   Löschen

Tu możecie Państwo komentować lub stawiać pytania. Blog jest moderowany – Wasze komentarze i zapytania pokazują się po przeczytaniu i przyjęciu ich przez autorkę blogu.

© 2002-2018 lingua74

Blog Style by lingua74, Powered by Blogger

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der weiteren Nutzung erklären Sie sich damit einverstanden. Über Ihren Browser können Sie das Setzen von Cookies jederzeit deaktivieren. Das kann jedoch die Funktionen der Webseite einschränken. Weitere Informationen finden Sie in meiner Datenschutzerklärung.
Hier gelangen Sie zur Datenschutzerklärung von Google Inc. („Google“).
OK