Mittwoch, 14. Oktober 2015

Uznanie wykształcenia (dyplomu) w Niemczech – jakie dokumenty złożyć?

Uznanie wykształcenia to inwestycja w zawodową przyszłość, otwierająca liczne możliwości na rynku pracy w Niemczech.

W przypadku niektórych zawodów uznanie jest obowiązkowe, w przypadku innych natomiast dobrowolne – ale tak czy inaczej perspektywa otrzymania pracy w swym zawodzie Niemczech jest nieporównywalnie lepsza, gdy posiada się „papierek“, świadczący o uznanym statusie wykształcenia. Niemiecki pracodawca, widząc uznane wykształcenie, wie kogo bierze i traktuje kandytata na równi z kandydatami niemieckimi. Uznane wykształcenie to dla pracodawców także wskaźnik zaangażowania w poszukiwanie pracy w zawodzie oraz dowód świadomości własnych kwalifikacji.

Aby uzyskać uznanie wykształcenia, należy wpierw zebrać wszystkie świadectwa, dyplomy i certyfikaty, dokumentujące zdobyte w Polsce wykształcenie, porobić uwierzytelnione kopie tych oryginałow, dać wszystko do tłumaczenia, a następnie złożyć uwierzytelnione kopie wraz z tłumaczeniami we właściwym urzędzie.

Aby nostryfikacja (uznanie wykształcenia) przebiegła sprawnie i bez przeszkód, warto jest od razu złożyć wszystkie potrzebne dokumenty, bo jeśli okaże się, że czegoś brakuje, to urząd drogą korespondencyjną będzie każdorazowo prosił o uzupełnienie braków, co tylko niepotrzebnie przedłuża całą procedurę.

Zasadniczo można uznać nie tylko całokształt wykształcenia, ale także jego poszczególne części, przykładowo samo świadectwo ukończenia szkoły średniej, maturę lub dyplom licencjata – w zależności od zawodowych planów.

Jeśli chodzi o tytuły akademickie i zawodowe, to w zależności od wykształcenia/ zawodu zestawy dokumentów mogą się nieco różnić od siebie, ale z reguły wymagane są następujące dokumenty:

Wykształcenie średnie zawodowe:
 • Świadectwo ukończenia szkoły średniej/maturalne
 • Dyplom uzyskania tytułu zawodowego
 • Świadectwo czeladnicze/mistrzowskie (o ile istnieje)
 • Ewentualnie wszelkie certyfikaty szkoleń i kursów (o ile istnieją)

Wykształcenie wyższe:
 • Świadectwo ukończenia szkoły średniej
 •  Świadectwo maturalne (w przypadku „starej“ matury samo 4-stronicowe świadectwo maturalne)
 • Dyplomy ukończenia studiów (licencjat, magister)
 • Suplementy do dyplomów
 • Ewentualnie wszelkie certyfikaty szkoleń i kursów (o ile istnieją)
 • Świadectwa pracy (o ile istnieją)

W przypadku zawodów medycznych dodatkowo: 
 • prawo wykonywania zawodu
 • zaświadczenie o niekaralności
 • zaświadczenie o zgodności wykształcenia z Dyrektywą 2005/36/WE

Tak jak już nadmieniłam powyżej, ilość i rodzaj dokumentów może różnić się w zależności od indywidualnego wykształcenia/zawodu, ponadto od kraju związkowego, w którym przeprowadzana jest nostryfikacja, lub nawet od instutucji/urzędu rozpatrującego wniosek.
Regionalnie i indywidualnie regulowana jest przykładowo kwestia certyfikatu językowego.

Jeśli zatem mają Państwo wątpliwości czy pytania, to proszę o osobisty kontakt. Dla Klientów, dla których wykonuję tłumaczenia, oferuję też bezpłatne doradztwo i nieodpłatną pomoc w załatwianiu formalności, wyszukiwaniu właściwych urzędów i osób kontaktowych, formułowaniu listów motywacyjnych i w wypełnianiu wniosków.
Polecam Państwu także jeden z wcześniejszych artykułów na ten temat: Nostryfikacja krok po kroku

KONTAKT: (w języku polskim lub niemieckim)
Mgr Anna Janas - tłumacz przysięgły (vereidigte/ermächtigte Übersetzerin)
info@lingua74.de
www.lingua74.de
Tel. 0561 - 475 86 91

© 2002-2018 lingua74

Blog Style by lingua74, Powered by Blogger

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der weiteren Nutzung erklären Sie sich damit einverstanden. Über Ihren Browser können Sie das Setzen von Cookies jederzeit deaktivieren. Das kann jedoch die Funktionen der Webseite einschränken. Weitere Informationen finden Sie in meiner Datenschutzerklärung.
Hier gelangen Sie zur Datenschutzerklärung von Google Inc. („Google“).
OK