Montag, 18. Mai 2015

Uznanie dyplomu pedagoga w Niemczech - nostryfikacja

Uznanawalność polskiego wykształcenia - nostryfikacja dylomu pedagoga w Niemczech.
Wiele tytułów zawodowych, uzyskanych w Polsce, wymaga nostryfikacji przed podjęciem pracy zawodowej w Niemczech - to znaczy oficjalnego uznania w jednym z właściwych miejscowo niemieckich urzędów. Do zawodów tych należy także zawód pedagoga.


Jak przebiega proces nostryfikacji?


W celu uzyskania nostryfikacji/uznania polskiego dyplomu ukończenia studiów w Niemczech trzeba najpierw zebrać wszystkie polskie świadectwa i dyplomy, dokumentujące zdobyte wykształcenie. Dokumenty te należy następnie dać do tłumaczenia na język niemiecki przez tłumacza przysięgłego.
Odnośnie faktu, czy tłumacz taki musi mieć uprawnienia niemieckie, czy też wystarczy tłumacz przysięgły w Polsce, panują dwie różne opinie. Kilku Czytelników napisało mi, iż ich tłumaczenia, sporządzone w Polsce, zostały przyjęte bez problemu. Z drugiej strony wiele urzędów z góry informuje kandydatów pisemnie, że tłumaczenia muszą być wykonane przez tłumacza posiadającego uprawnienia niemieckie. Także w komentarzach do moich artykułów regularnie czytam, że tłumaczenia sporządzone w Polsce, nie zostały uznane lub zawierały niedociągnięcia, braki czy błędy różnego rodzaju (przede wszystkim językowe i rzeczowe), wymagające poprawki. Regularnie też zgłaszają się do mnie osoby z prośbą o wykonanie nowego tłumaczenia, jako że ich tłumaczenia, sporządzone przez polskich tłumaczy, nie zostały uznane.
Tak więc nie potrafię jednoznacznie wypowiedzieć się na temat uznawalności tłumaczeń, sporządzonych w Polsce. Mogę jedynie zapewnić, że na tłumaczenia sporządzone przeze mnie daję pełną gwarancję i że zostaną one stuprocentowo uznane, nie pociągając za sobą żadnych dodatkowych kosztów z tytułu uzupełnień czy poprawek.

Jakie dokumenty należy przedłożyć?


Z reguły wymagane są następujące dokumenty:
  • Świadectwo maturalne/dojrzałości
  • (w przypadku „nowej“ matury: świadectwo dojrzałości i świadectwo ukończenia liceum/gimnazjum)
  • Dyplom ukończenia studiów - licencjat i magister
  • Suplement do dyplomu (lub, według starego systemu, indeks)
  • Zaświadczenia o odbytych praktykach, kursach dokształcających, specjalizacjach
  • Odpis pełny aktu urodzenia
  • W przypadku mężatek: Odpis pełny aktu małżeństwa
Ilość i rodzaj dokumentów może różnić się w zależności od indywidualnych uwarunkowań kandytata oraz od kraju związkowego, w którym przeprowadzana jest nostryfikacja, lub nawet od instutucji/urzędu rozpatrującego wniosek - przepisy kształtują się bowiem różnie. Zatem aby mieć stuprocentową pewność, warto jest na początku nawiązać bezpośredni kontakt z właściwym urzędem i zapytać o wymagany zakres dokumentów. Sposób, w jaki można szybko odnaleźć właściwy urząd opisałam już w jednym z artykułów w niniejszym blogu. Artykuł ten znajdziecie Państwo tu. Artykuł ten odnosi się wprawdzie do wykształcenia pielęgniarki, ale procedura wyszukiwania jest identyczna, tyle, że zamiast „Krankenschwester“ należy jako hasło wpisać „Pädagoge“ lub „Pädagogin“.
W innym artykule natomiast zamieściłam wzór („ściągę“ w języku niemieckim) pisma, które można do tego urzędu skierować w celu nawiązania pierwszego, wstępnego kontaktu. Pismo to znajdziecie Państwo tu.Ile wynosi sama opłata urzędowa za nostryfikację?


Na dzień dzisiejszy opłata urzędowa wynosi ok. 200 Euro.

Jeśli natomiast potrzebne jest Państwu indywidualna pomoc w załatwianiu sprawy, kosztorys uwierzytelnionego tłumaczenia lub dalsze informacje, to jestem do Państwa dyspozycji, niezależnie od Waszego miejsca zamieszkania w Niemczech czy w Polsce.

KONTAKT: (w języku polskim lub niemieckim)
Mgr Anna Janas - tłumacz przysięgły (vereidigte/ermächtigte Übersetzerin)
info@lingua74.de
www.lingua74.de
Tel. 0561 - 475 86 91

Keine Kommentare :

© 2002-2018 lingua74

Blog Style by lingua74, Powered by Blogger

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der weiteren Nutzung erklären Sie sich damit einverstanden. Über Ihren Browser können Sie das Setzen von Cookies jederzeit deaktivieren. Das kann jedoch die Funktionen der Webseite einschränken. Weitere Informationen finden Sie in meiner Datenschutzerklärung.
Hier gelangen Sie zur Datenschutzerklärung von Google Inc. („Google“).
OK