Mittwoch, 16. September 2015

Zaświadczenie o niekaralności (Führungszeugnis) – na co jest potrzebne i gdzie je pobrać?

Polskie zaświadczenie o niekaralności lub niemiecki Führungszeugnis są, ujmując rzecz z grubsza, dokumentami stwierdzającym brak wpisów w rejestrze karnym, czyli brak odbytych kar przez daną osobę.

(Aktualizacja artykułu: 04.04.2018)

Zaświadczenie o niekaralności (niem.: Führungszeugnis) może okazać się potrzebne w celu przeprowadzenia nostryfikacji wykształcenia (dotyczy to jednak tylko niektórych zawodów np. lekarzy, pielęgniarek, położnych, stomatologów, weterynarzy, fizjoterapeutów, nauczycieli, pedagogów, adwokatów itp.) lub w celu otrzymania określonej pracy - na żądanie przyszłego pracodawcy.

Zaświadczenie takie powinno być aktualne, zwykle wymagane są zaświadczenia nie starsze niż miesiąc, licząc od daty wystawienia.
Osoby mieszkające na stałe w Niemczech mogą je pobrać od razu na miejscu, w języku niemieckim - nie wymagające tłumaczenia. Wniosek o wystawienie można złożyć np. w Biurze Meldunkowym lub Biurze Spraw Obywatelskich (Einwohnermeldeamt/Bürgerbüro) w miejscu zamieszkania w Niemczech, lub oczywiście także bezpośrednio na Policji.
Natomiast osoby świeżo przybyłe z Polski lub przebywające stosunkowo niedługo na terenie Niemiec powinny przedłożyć zaświadczenie wystawione w Polsce. Dalsze informacje na temat zaświadczeń o niekaralności, wydawanych w Polsce, znajdą Państwo w biurze informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego

Polskie zaświadczenie o niekaralności należy po otrzymaniu wpierw dać do tłumaczenia przez tłumacza przysięgłego, a następnie przedłożyć wraz z polskim oryginałem w miejscu przeznaczenia w Niemczech.


KONTAKT: (w języku polskim lub niemieckim)

Mgr Anna Janas - tłumacz przysięgły (vereidigte/ermächtigte Übersetzerin)
info@lingua74.de
www.lingua74.de
Tel. 0561 - 475 86 91

Keine Kommentare :

Kommentar veröffentlichen

Tu możecie Państwo komentować lub stawiać pytania. Blog jest moderowany – Wasze komentarze i zapytania pokazują się po przeczytaniu i przyjęciu ich przez autorkę blogu.

© 2002-2018 lingua74

Blog Style by lingua74, Powered by Blogger

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der weiteren Nutzung erklären Sie sich damit einverstanden. Über Ihren Browser können Sie das Setzen von Cookies jederzeit deaktivieren. Das kann jedoch die Funktionen der Webseite einschränken. Weitere Informationen finden Sie in meiner Datenschutzerklärung.
Hier gelangen Sie zur Datenschutzerklärung von Google Inc. („Google“).
OK