Sonntag, 20. September 2015

Polskie dokumenty konieczne do zawarcia związku małżeńskiego w Niemczech

Jakich dokumentów wymaga niemiecki USC od Polaków, pragnących zawrzeć związek małżeński w Niemczech?
W celu zawarcia związku małżeńskiego w Niemczech obywatele Polski (płci obojga) powinni przedłożyć następujące dokumenty:
  • Odpis pełny aktu urodzenia*
  • Zaświadczenie o możności zawarcia małżeństwa
  • Zaświadczenie o zameldowaniu
  • Dowód osobisty lub paszport

A także dodatkowo, w przypadku osób rozwiedzionych:
  • Prawomocny wyrok rozwodowy
  • Zaświadczenie zgodne z Art. 39
  • Akt (pierwszego) małżeństwa z adnotacją o rozwodzie.
*Osobiście odradzam od tak zwanego „międzynarodowego“ aktu urodzenia. Odpowiada on bowiem jedynie odpisowi skróconemu, zawiera tylko część koniecznych danych, a ponadto istotne fragmenty dokumentu są mimo wszystko sporządzone tylko w języku polskim - dlatego też jest prawdopodobne, że zostanie on odrzucony w niemieckim USC.

Gdzie wydawane są te dokumenty?
  • Akty urodzenia i małżeństwa - polski Urząd Stanu Cywilnego w miejscu urodzenia,
  • zaświadczenie o zameldowaniu  - Biuro Meldunkowe, Biuro Spraw Obywatelskich lub Urząd Ewidencji Ludności,
  • dokumenty dotyczące rozwodu – właściwy miejscowo polski sąd, który wydał ten wyrok.
Wszystkie dokumenty należy złożyć w niemieckim USC wraz z tłumaczeniem przysięgłym (beglaubigte Übersetzung) na język niemiecki.

Odnośnie faktu, czy tłumacz musi mieć uprawnienia niemieckie, czy też wystarczy tłumacz przysięgły w Polsce, panują dwie różne opinie. Niektórzy Czytelnicy piszą, iż ich tłumaczenia, sporządzone w Polsce, zostały przyjęte. Z drugiej strony jednak regularnie zgłaszają się do mnie osoby, których tłumaczenia, sporządzone w Polsce, zostały odrzucone, bo zawierały niedociągnięcia, braki czy błędy różnego rodzaju (przede wszystkim językowe i rzeczowe), koniecznie wymagające poprawki.
Tak więc nie potrafię jednoznacznie wypowiedzieć się na temat uznawalności tłumaczeń, sporządzonych w Polsce.
Mogę jedynie zapewnić, że na tłumaczenia sporządzone przeze mnie daję pełną gwarancję i że zostaną one stuprocentowo uznane i nie pociągną za sobą żadnych dodatkowych kosztów z tytułu uzupełnień czy poprawek.

KONTAKT: (w języku polskim lub niemieckim)
Mgr Anna Janas - tłumacz przysięgły (vereidigte/ermächtigte Übersetzerin)
info@lingua74.de
www.lingua74.de
Tel. 0561 - 475 86 91

Keine Kommentare :

Kommentar veröffentlichen

Tu możecie Państwo komentować lub stawiać pytania. Blog jest moderowany – Wasze komentarze i zapytania pokazują się po przeczytaniu i przyjęciu ich przez autorkę blogu.

© 2002-2018 lingua74

Blog Style by lingua74, Powered by Blogger

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der weiteren Nutzung erklären Sie sich damit einverstanden. Über Ihren Browser können Sie das Setzen von Cookies jederzeit deaktivieren. Das kann jedoch die Funktionen der Webseite einschränken. Weitere Informationen finden Sie in meiner Datenschutzerklärung.
Hier gelangen Sie zur Datenschutzerklärung von Google Inc. („Google“).
OK