Mittwoch, 7. Mai 2014

Tłumaczenie przysięgłe polsko-niemieckie suplementu do dyplomu ukończenia studiów licencjackich lub/oraz magisterskich

Tłumaczenie suplementu do dyplomu ukończenia studiów – konieczność czy zbyteczny wydatek?
Moi Klienci, pragnący podjąć w Niemczech pracę zawodową lub noszący się z zamiarem nostryfikacji zdobytego w Polsce wyższego wykształcenia, często pytają się mnie, jakie dokumenty są właściwie potrzebne i czy tłumaczenie suplementu do dyplomu naprawdę jest konieczne.
Na temat zakresu dokumentów napisałam już jakiś czas temu osobny artykuł, natomiast kwestii samego suplementu do tej pory jeszcze nie poruszałam.

W procesie nostryfikacji najważniejszą rolę odgrywa wprawdzie sam uzyskany przez daną osobę tytuł (licencjat, magister, itd.). Jednakże niemiecki urzędnik, rozpatrujący wniosek o nostryfikację polskiego wykształcenia, musi także dokładnie porównać zakres polskiego wykształcenia (rodzaj przedmiotów, ilość godzin, oceny z zaliczeń i egzaminów, punkty ECTS) z obowiązującymi normami i przepisami niemieckimi. Właśnie w tym celu potrzebny jest suplement – wraz z tłumaczeniem przysięgłym (niem.: vereidigte/beglaubigte Übersetzung).

Osoby, które ukończyły studia przed wprowadzeniem suplementów, mogą w zamian złożyć indeks lub, jeśli indeksu nie posiadają, zwrócić się do byłej uczelni z prośbą o wydanie wykazu ocen. Wykaz taki jest sporządzany na życzenie na podstawie posiadanej przez uczelnię dokumentacji dotyczącej danej osoby (z tego co wiem, nie istnieją jednolite formularze, jest to zatem kwestia dogadania się z sekretariatem uczelni), zawiera listę przedmiotów, ilość semestrów, godzin, oceny, jest opatrzony okrągła pieczęcią uniwersytetu oraz pieczęcią imienną i podpisem dziekana lub/i rektora uczelni. Sporządzony w ten sposób dokument jest bez problemu uznawany przez niemieckie urzędy i ma dodatkowo tę zaletę, że nie jest aż tak obszerny jak indeks, co redukuje koszt tłumaczenia.

Osobom z wyższym wykształceniem, poszukującym pracy bez nostryfikacji (w przypadku wielu kierunków nostryfikacja nie jest bowiem wcale obowiązkowa), suplement i jego tłumaczenie są potrzebne, gdyż suplement nie odgrywa tu właściwie żadnej roli. Decydujące znaczenie ma bowiem sam posiadany tytuł oraz przede wszystkim fakt, czy przyszli pracodawcy zaakceptują go jako status quo. Jeśli nie (co najczęściej po pewnym czasie objawia się w ten sposób, że otrzymywane oferty pracy są na poziomie o wiele niższym, niż posiadane wykształcenie) to wtedy warto zastanowić się nad zainwestowaniem w nostryfikację. Prawo do używania pełnego tytułu akademickiego zwiększa bowiem wyraźnie szanse na zdobycie atrykcyjnej pracy, zgodnej z posiadamymi kwalifikacjami i o odpowiednim wynagrodzeniu.

Powyższe informacje opierają się wyłącznie na moim osobistym doświadczeniu zawodowym jako tłumacz oraz na informacjach uzyskanych podczas rozmów z Klientami, z niemieckimi pracodawcami oraz z urzędnikami z Agencji Pracy (Arbeitsagentur) i Jobcenter w różnych miastach, ale nie stanowią one żadnej reguły ani zasady, są nieobligujące i służą wyłącznie ogólnej informacji.
W razie dalszych pytań jestem do Państwa dyspozycji.

KONTAKT: (w języku polskim lub niemieckim)
Mgr Anna Janas - tłumacz przysięgły (vereidigte/ermächtigte Übersetzerin)
info@lingua74.de
www.lingua74.de
Tel. 0561 - 475 86 91

Keine Kommentare :

Kommentar veröffentlichen

Tu możecie Państwo komentować lub stawiać pytania. Blog jest moderowany – Wasze komentarze i zapytania pokazują się po przeczytaniu i przyjęciu ich przez autorkę blogu.

© 2002-2018 lingua74

Blog Style by lingua74, Powered by Blogger

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der weiteren Nutzung erklären Sie sich damit einverstanden. Über Ihren Browser können Sie das Setzen von Cookies jederzeit deaktivieren. Das kann jedoch die Funktionen der Webseite einschränken. Weitere Informationen finden Sie in meiner Datenschutzerklärung.
Hier gelangen Sie zur Datenschutzerklärung von Google Inc. („Google“).
OK