Freitag, 11. April 2014

Rodzaje uwierzytelnień i osoby/organy odpowiedzialne za ich wystawianie

Które z uwierzytelnień może wystawić tłumacz przysięgły?
Artykuł niniejszy został zainspirowany częstymi pytaniami ze strony Klientów, czy w charakterze tłumacza przysięgłego mogę nie tylko wykonać uwierzytelnione tłumaczenia ich dokumentów, ale też uwierzytelnić ich oryginalne dokumenty lub wykonać uwierzytelnioną kopie tych dokumentów.

W Niemczech jak i w Polsce istnieje kilka rodzajów uwierzytelnień, których wystawianiem zajmują się różne osoby, instytucje i urzędy. Nie oznacza to jednak, że każdy urząd czy każda z tych osób ma uprawnienia do uwierzytelniania wszystkiego.

Istnieją 4 główne rodzaje uwierzytelnień:

- uwierzytelnienie tłumaczenia – tłumacz przysięgły
- uwierzytelnienie kopii oryginału – notariusz lub Urząd Miasta/Meldunkowy, kancelarie kościelne (uwierzytelnienia wystawiane przez kancelarie kościelne nie są jednak honorowane bezwarunkowo i wszędzie)
- uwierzytelnienie prawdziwości podpisu – jak wyżej
- uwierzytelnienie prawdziwości oryginalnego dokumentu (tzw. Apostille) – Ministerstwo Sprawiedliwości lub Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Sądy.

Do zakresu zadań tłumacza przysięgłego należy zatem wyłącznie uwierzytelnianie samych tłumaczeń. Żadnych innych uwierzytelnień tłumaczowi wystawiać nie wolno.

Oznacza to w praktyce, że jeśli potrzebne jest Państwu samo uwierzytelnione tłumaczenie, to wykonuję je i uwierzytelniam zgodnie z obowiązującymi w Niemczech przepisami. Tłumaczenie takie można następnie przedłożyć do każdego dowolnego celu na terenie całych Niemiec, np. w celu nostryfikacji, zawarcia związku małżeńskiego, poszukiwania pracy itp.

Ale jeśli ktoś z Państwa pragnie - przykładowo – nostryfikować swe wykształcenie w Niemczech, to spotka się prawdopodobnie z tym, że urząd, rozpatrujący wniosek o nostryfikację, zażąda nie tylko tłumaczeń polskich oryginalnych świadectw, ale także uwierzytelnionych kopii samych oryginałów.
I takich właśnie kopii tłumacz wystawić już nie może. W celu wykonania uwierzytelnionych kopii polskich oryginałów należy zatem udać się do notariusza lub Urzędu Miasta albo do Urzędu Meldunkowego (Stadtmagistrat lub Einwohnermeldeamt). U notariusza należy najpierw uzgodnić termin, natomiast w urzędach terminu nie potrzeba, gdyż usługa taka wykonywana jest z reguły od ręki i kosztuje około 2,- euro od kopii.

W większości przypadków urzędnicy nie wymagają przedłożenia tłumaczenia kopiowanego dokumentu, co jest logiczne, gdyż uwierzytelnienie kopii, wystawiane przez urzędnika, dotyczy samego faktu zgodności wykonanej przez niego kopii z oryginałem, a nie treści dokumentu.
Jednak niektórzy urzędnicy upierają się, że muszą koniecznie zrozumieć treść i wtedy dokumenty trzeba najpierw dać do tłumaczenia, a dopiero potem do skopiowania.

Aby uniknąć niespodzianek, bezowocnych pielgrzymek do urzędów i kosztów za tłumaczenia „na zapas“, radzę wpierw dokładnie dowiedzieć się w danym urzędzie lub u notariusza, czy uwierzytelniona kopia dokumentu może zostać wystawiona na podstawie dokumentu w obcym języku.

KONTAKT: (w języku polskim lub niemieckim)
Mgr Anna Janas - tłumacz przysięgły (vereidigte/ermächtigte Übersetzerin)
info@lingua74.de
www.lingua74.de
Tel. 0561 - 475 86 91

Keine Kommentare :

Kommentar veröffentlichen

Tu możecie Państwo komentować lub stawiać pytania. Blog jest moderowany – Wasze komentarze i zapytania pokazują się po przeczytaniu i przyjęciu ich przez autorkę blogu.

© 2002-2018 lingua74

Blog Style by lingua74, Powered by Blogger

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der weiteren Nutzung erklären Sie sich damit einverstanden. Über Ihren Browser können Sie das Setzen von Cookies jederzeit deaktivieren. Das kann jedoch die Funktionen der Webseite einschränken. Weitere Informationen finden Sie in meiner Datenschutzerklärung.
Hier gelangen Sie zur Datenschutzerklärung von Google Inc. („Google“).
OK