Montag, 24. Februar 2014

Uznanie zawodu farmaceuty w Niemczech - porady i tłumaczenia

W celu uzyskania prawa wykonywania zawodu farmaceuty lub technika farmaceutycznego na terenie Niemiec należy wpierw uzyskać nostryfikację (uznanie) polskiego wykształcenia.


(Aktualizacja artykułu: 19.09.2017)
Polscy farmaceuci oraz technicy farmaceutyczni, pragnący uzyskać zezwolenie na wykonywanie swego zawodu w Niemczech, muszą w pierwszej linii postarać się nostryfikację (uznanie) polskiego wykształcenia – niezależnie od tego, czy są w posiadaniu dyplomu ukończenia studiów czy dyplomu uzyskania tytułu zawodowego.
W celu uzyskania nostryfikacji należy we właściwym urzędzie przedłożyć pełną dokumentację wykształcenia w formie uwierzytelnionych kopii oryginałów, wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język niemiecki oraz ewentualnie dołączyć wypełniony wniosek (niektóre urzędy dopuszczają jednak możliwość zredagowania wniosku wlasnymi słowami).

Jakie dokumenty należy skompletować w celu złożenia wniosku o nostryfikację wykształcenia farmaceuty/technika farmaceutycznego w Niemczech?


Poniższy zakres dokumentów obejmuje pełną dokumentację, uwzględniającą wszelkie ewentualności. W praktyce najczęściej jednak okazuje się, że niektóre dokumenty można pominąć. A jakie – to już zależy od przepisów danego urzędu, w którym będzie się składać wniosek. Przepisy te jednak można sprawdzić na stornach internetowych urzędów – są to ogólnie dostępne informacje. W razie potrzeby chętnie pomogę Państwu w wyszukaniu właściwego miejscowo i rzeczowo urzędu oraz w sprawdzeniu przepisów. Pomoc ta jest dla moich Klinetów bezpłatna.
W celu uzyskania nostryfikacji w Niemczech należy skompletować następujące polskie dokumenty:

Świadectwa szkolne (wydawane przez szkoły)
 • Świadectwo maturalne
 • Dyplom ukończenia liceum (medycznego)
 • Dyplom ukończenia studiów lub uzyskania tytułu zawodowego
 • Załącznik do dyplomu lub indeks lub suplement Europass
Dokumenty zawodowe
 • Zaświadczenie o kwalifikacjach
 • Zaświadczenie o pracy zawodowej
 • Zaświadczenie o postawie etycznej
 • Certyfikat językowy B2
Dokumenty urzędowe (wydawane w USC i na policji)
 • Świadecwo niekaralności
 • Pełny lub skrócony odpis aktu urodzenia
 • Pełny lub skrócony odpis aktu małżeństwa (w przypadku mężatek)

W jakiej formie należy złożyć polskie dokumenty w urzędzie, rozpatrującym wniosek o nostryfikację?


Dokumenty należy złożyć nie w oryginale (urzędy najczęściej z góry informują interesentów, że oryginały nie są przyjmowane, a to ze względu na administracyjny nakład pracy i koszty, związane z odesłaniem oryginałów do interesenta, a także z uwagi na ryzyko zagubienia oryginałów) a w formie uwierzytelnionych urzędowo kopii. Ten rodzaj uwierzytelnienia nie ma jeszcze nic wspólnego z uwierzytelnieniem tłumaczenia, które wykonuje tłumacz przysięgły – jest to zupelnie osobna czynność urzędowa, którą trzeba wykonać na samym początku. Wykonanie uwierzytelnionych kopii tych świadectw/dokumentów. Kopie takie wykonują w Niemczech nie tylko notariusze, ale także przykładowo Urzędy Meldunkowe (Einwohmermeldeamt) i Biura Spraw Obywatelskich (Bürgerbüro) czy inne urzędy administracji państwowej czy koumunalnej, na poczekaniu i za niewielką opłatą. W Polsce natomiast kopie takie można otrzymać wyłącznie u notariusza.

Tłumaczenia przysięgłe – na co należy zwrócić uwagę?


Kolejnym krokiem jest ewykonanie tłumaczeń przysięgłych (uwierzytelnionych) przez tłumacza, posiadającego odpowiednie uprawnienia. Tu służę fachową pomocą – w tłumaczeniach tego typu specjalizuję się od ponad 10 lat i daję na nie pełną gwarancję, gdyż specjalizuję się w tłumaczeniach tego typu, posiadam wszelkie konieczne uprawnienia oraz odpowiednie zawodowe doświadczenie. Tłumaczenia przygotowane przeze mnie są od razu gotowe do użytku i nie wymagają żadnych dodatkowych poświadczeń czy uzupełnień.
Bezpłatny i nieobligujący kosztorys otrzymają Państwo na żądanie – w tej sprawie proszę po prostu o wiadomość na podany poniżej adres mailowy.

W którym urzędzie należy złożyć dokumenty w celu uzyskania nostryfikacji dyplomu farmaceuty/technika farnaceutycznego?


Zależy to od Państwa miejsca zamieszkania w Niemczech – sprawy te są w Niemczech rozpatrywane na szczeblu wojewódzkim, przepisy regulowane są przez Bundeslandy. Urząd możecie Państwo odnaleźć samodzielnie przy pomocy oficjalnej wyszukiwarki niemieckiego Ministerstwa Edukacji (Anerkennungsfinder), wpisując tam Wasz zawód oraz jeszcze kilka dodatkowych danych.
Tu w razie potrzeby też zawsze pomagam – jeśli macie Państwo trundości czy wynik poszukiwań jest niejasny, to proszę o kontakt, a chętnie pomogę Państwu w poszukiwaniach.

Czy aby uzyskać uznanie dyplomu trzeba też pisać list motywacyjny?


Tak i nie. Niektóre urzędy, w zależności od przepisów danego Bundeslandu, wymagają jedynie wypełnienia specjalnego druczku, gdzie wpisuje się wszystko w przeznaczone do tego celu okienka. Inne urzędy natomiast druczków nie mają – tu zatem konieczne jest zredagowanie krótkiego pisma. Pismo jako takie można jednak dołożyć także w pierwszym przypadku – bo czemu i nie. Wystarczą jednak dosłownie dwa-trzy zdania, że niniejszym składa się wniosek o nostryfikację polskiego dyplomu farmaceuty/technika farmacji i że przesyła się w tym celu dokumenty, składające się z uwierzytelnionych kopii polskich oryginałów i tłumaczeń uwierzytelnionych na język niemiecki. Czyli praktycznie tak, jak pisałoby się do urzędnika polskiego. Tyle, że po niemiecku. Tu oczywiście w razie potrzeby też pomagam (zarówno w zredagowanieu pisma motywacyjnego jak i w wypełnieniu druczku) - dla Klientów usługa ta jest bezpłatna.

Czy dokumenty należy wysłać pocztą czy też zanieść osobiście?

Większość urzędow prosi o przesłanie dokumentów pocztą – niektóre jednak przyjmują też interesentów osobiście. To też można sprawdzić na stronie internetowej daneog urzędu. Zasadniczo jednak przesyłka dokumentów drogą pocztową jest bardzo wygodną i bezpieczną formą. Jeśli wyślą je Państwo przesyłką poleconą (Einschreiben - opcja "Einwurf" czyli z doręczeniem do skrzynki na listy, jest przy tym najtańsza) to na pewno nic nie zginie. Dodatkowo otrzymacie Państwo na poczcie kwit z numerem przesyłki, na podstawie którego możecie śledzić na bieżąco droge przesyłki w internecie.

Ile kosztuje nostryfikacja dyplomu farmaceuty/technika farmaceutycznego i jak należy zapłacić?


Na dzień dzisiejszy nostryfikacja jest powiązana z opłatą urzędową, która oscyluje w granicach od 50,- do 250,- Euro. Zależy to od przepisów danego urzędu, od ilości dokumentów do rozpatrzenia i od jeszcze kilku indywidualnych uwarunkowań. Kwota ta jest podawana przez urzędy z góry.
Przelew należności za nostryfikację następuje na samym końcu procedury. Urząd przesyła Państwu rachunek, na którym widnieje kwota i dane bankowe. Kwotę należy uiścić przy pomocy przelewu bankowego. Nostryfikację otrzymuje się dopiero po wpływie kwoty na konto urzędu.

Z jakimi dodatkowymi kosztami należy się liczyć?

Do samych kosztów urzędowych za rozpatrzenie wniosku dochodzą koszty wykonania uwierzytelnionych kopii (obecnie przeciętnie 3,- Euro za kopię) plus koszty tłumaczeń przysięgłych. Koszt ten chętnie Państwu podam z góry – w tym celu proszę o kontakt osobisty. Kosztorys tkai jest bezpłatny i nieobligujący, tj. nie zobowiązuje Państwa do skorzystania z oferty.
Tlumaczenia tego typu wykonuję już od roku 2002 dla Klientów z całych Niemiec i z Polski. Realizacja jest wygodna, sprawna i bezpieczna.

Czy istnieje możliwość refundacji lub dofinansowania wszystkich kosztów przez państwo niemieckie?


W wielu przypadkach - tak! O refundację mogą ubiegać się osoby bezrobotne, osoby posiadające pracę, ale nie w zawodzie, poniżej kwalifikacji, a także osoby o niewielich dochodach. W tej sprawie należy skontaktować się z miejscowym urzędem pracy (Arbeitsagentur).
Jak to dokładnie zrobić, opisuję szczegółowo w następującym artykule: przejdź do artykułu.KONTAKT: (w języku polskim lub niemieckim)
Mgr Anna Janas - tłumacz przysięgły (vereidigte/ermächtigte Übersetzerin)
info@lingua74.de
www.lingua74.de
Tel. 0561 - 475 86 91
Nr. kierunkowy z Polski: 0049... (+49...)

Keine Kommentare :

Kommentar veröffentlichen

Tu możecie Państwo komentować lub stawiać pytania. Blog jest moderowany – Wasze komentarze i zapytania pokazują się po przeczytaniu i przyjęciu ich przez autorkę blogu.

© 2002-2018 lingua74

Blog Style by lingua74, Powered by Blogger

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der weiteren Nutzung erklären Sie sich damit einverstanden. Über Ihren Browser können Sie das Setzen von Cookies jederzeit deaktivieren. Das kann jedoch die Funktionen der Webseite einschränken. Weitere Informationen finden Sie in meiner Datenschutzerklärung.
Hier gelangen Sie zur Datenschutzerklärung von Google Inc. („Google“).
OK