Dienstag, 21. Juni 2016

Certyfikat językowy B2 - uznanie dyplomu zawodowego lekarza, pielęgniarki, położnej, farmaceuty, dentysty, fizjoterapeuty, ratownika medycznego, pedagoga, nauczyciela, wychowawczyni w Niemczech

Czy certyfikat językowy B2 jest naprawdę niezbędny w przypadku nostryfikacji (uznania) zawodu w Niemczech?
(Aktualizacja artykułu: 31.01.2018)
Polscy lekarze, pielęgniarki, położne, fizjoterapeuci, dentyści, ratownicy medyczni, pedagodzy, nauczyciele oraz farmaceuci, pragnący wykonywać swój zawód na terenie Niemiec, muszą wpierw postarać się o nostryfikację – czyli złożyć wniosek o uznanie polskiego wykształcenia we właściwym niemieckim Urzędzie. Obowiązek ten dotyczy także zawodu wychowawczyni (Erzieherin/Erzieher), opiekuna osób starszych (Altenpfleger/Altenpflegerin), pedagoga (wszystkie specjalizacje), nauczyciela, ratownika medycznego i jeszcze wielu innych. W tym celu należy przygotować cały szereg polskich świadectw i zaświadczeń, dokumentujących przebieg wykształcenia w Polsce, wraz z tłumaczeniami przysięgłymi, wykonanymi przez tłumacza przysięgłego.

Dodatkowo, osoba składająca wniosek o nostryfikację musi też udowodnić znajomość języka niemieckiego, co wynika z postanowień Dyrektywy 2005/36WE Europejskiego Parlamentu i Rady. Tytuł IV, artykuł 53 Dyrektywy stanowi, iż:

„Osoby, których kwalifikacje podlegają uznaniu, muszą posiadać znajomość języków niezbędną do wykonywania danego zawodu w przyjmującym Państwie Członkowskim.“

Jak wprawdzie widać, artykuł ten wcale nie wymienia certyfikatu B2 jako jedynej możliwości udowodnienia znajomości języka, lecz mimo tego większość urzędów, rozpatrujących wnioski o nostryfikację, wymaga właśnie tego certyfikatu jako najprostszej możliwości udowodnienia odpowiedniej znajomości języka.
Można też oczywiście spróbować udowodnić znajomość języka na podstawie zaliczonej ilości godzin lekcyjnych w szkole i na studiach. Tu jednak nie ma żadnej gwarancji, że zostanie to odpowiednio zakwalifikowane i uznane, gdyż sam fakt odbycia tylu to a tylu lekcji i otrzymania oceny co najmniej dostatecznej nie świadczy jeszcze o praktycznej znajomości języka.
Najprościej jest więc zaliczyć kurs, po ukończeniu którego otrzymuje się właśnie certyfikat B2.

Co zrobić, jeśli nie posiada się certyfikatu B2?


Osoby nie posiadające tego certyfikatu mogą go w miarę sprawnie „dorobić“. W tym celu nie trzeba nawet zapisywać się na kurs językowy – podejście do egzaminu jest bowiem możliwe także bez zaliczenia kursu, uczyć można się we własnym zakresie. Opcję taką dopuszcza przykładowo Goethe-Institut. Instytuty te znajdują się w następująych miastach w Niemczech:

Berlin
Bonn
Bremen
Dresden
Düsseldorf
Frankfurt/Main
Freiburg
Göttingen
Hamburg
Mannheim
München
München (centrala)
Schwäbisch Hall

W tych właśnie miastach można przystąpić do egzaminu, co wynika z informacji pt. „Lokalizacja centrów egzaminacyjnych“ na polskojęzycznej stronie Instytutu.
Istnieją też placówki edukacji dla dorosłych, współpracujące z Instytutem, na przykład "Volkshochschulen", które znajdują się praktycznie w każdej miejscowości.
W Polsce natomiast Instytut ma siedzibę w Krakowie i w Warszawie. Informacje na ten temat znajdą Państwo na tej samej stronie.

Czy istnieje możliwość sfinansowania lub dofinansowania kursu językowego przez Urząd Pracy?


Kursy B2, potrzebne w celu uzyskania nostryfikacji można w wielu przypadkach jak najbardziej dofinansować przez Arbeitsamt/Jobcenter, jeśli jest to niezbędne w celu wykonywania zawodu, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami. Wniosek taki można złożyć w Arbeitsamt/Jobcenter nawet nie rezygnując z posiadanej obecnie pracy, jeśli jest to praca poniżej kwalifikacji lub praca wogóle nie w zawodzie. Ważną rolę odgrywają też zarobki – im są niższe, tym wyższe są szanse, że da się w tej kwestii coś zdziałać. Czyli przykładowo, gdy wykwalifikowana pielęgniarka pracuje w szpitalu za grosze jako pomoc do wszystkiego lub w podobnych sytuacjach, gdzie poziom wykonywanej pracy jest poniżej kwalifikacji, wtedy wniosek taki jest jak najbardziej uzasadniony.

Jak załatwić dofinansowanie kursu B2 lub całej nostryfikacji, najlepiej od razu z tłumaczeniami?


W celu złożenia wniosku o dofinansowanie kursu (lub całości) musicie Państwo wpierw skontaktować się bezpośrednio z niemieckim Urzędem Pracy (Arbeitsagentur). W tym celu trzeba tam zadzwonić, krótko wyłuszczyć sprawę i poprosić o termin na osobistą rozmowę. Wtedy zostanie Państwu przydzielony urzędnik lub urzędniczka, którzy od tego momentu będą prowadzić Państwa sprawę. Na rozmowę taką dobrze jest być wstępnie przygotowanym, tj. ułożyć sobie kilka niepodważalnych argumentów temat tego, dlaczego takie sfinansowanie jest naprawdę konieczne, zabrać posiadane dokumenty (na pierwszą rozmowę mogą być bez tłumaczenia), ewentualnie zredagować już wstępnie pisemny wniosek.
Znakomitym argumentem jest dodatkowe przedstawienie urzędnikowi czarno na białym aktualnej sytuacji na rynku pracy. Fakt, że będąc urzędnikiem osoba taka powinna sama wiedzieć, jakie jest obecnie zapotrzebowanie na pracowników w danym zawodzie, ale z licznych relacji Klientów wiem, że inicjatywa własna często jest bardzo pozytywnym zaskoczeniem dla urzędnika. Aby podeprzeć argumentację faktami, można bowiem poszukać samodzielnie na stronie Urzędu Pracy wolnych miejsc pracy w Państwa zawodzie - przejdź do wyszukiwarki. Jeśli w Państwa miejscu zamieszkania i okolicach, jest przyjmijmy 5, 10 lub 15 ogłoszeń pracy dla, powiedzmy, fizjoterapeutów, a Państwo posiadacie wlaśnie to wykształcenie, i teoretycznie moglibyście od razu po przeprowadzeniu nostryfikacji zacząć pracę, gdyby nie fakt braku posiadania certyfikatu B2 (czy nostryfikacji) – to argument taki jest praktycznie niepodważalny. Wszystko to można odpowiednio ująć w takim zredagowanym samodzielnie wniosku, który można zanieść od razu na pierwszą rozmowę. Niezależnie od tego w Arbeitsamt otrzymacie Państwo dodatkowy druczek specjalnego urzędowego wniosku do wypełnienia w domu.

We wszystkich tych czynnościach służę Państwu pomocą – w tym celu proszę tylko o kontakt (najlepiej mailowy na adres: info@lingua74.de, z opisem Państwa sytuacji).
Serwis ten jest dla moich Klientów bezpłatny.

Na temat dofinansowania samej nostryfikacji i tłumaczeń przysięgłych napisałam niedawno osobny artykuł, jeśli ktoś ma ochotę poczytać, to polecam. Przejdź do artykułu.


Dodatkowe informacje
(skrótowo – pełne informacje znajdziecie Państwo w artykule o nostryfikacji):

Pełna lista dokumentów, koniecznych do uzyskania nostryfikacji:
  Dokumenty szkolne (wydawane w szkole lub na uczelni)
 • Świadectwo dojrzałości (maturalne)
 • Dyplom ukończenia studiów medycznych lub szkoły poliealnej
 • Suplement do dyplomu lub indeks
 • Dokument poświadczający odpowiednią znajomość języka (np. certyfikat B2)
  Dokumenty zawodowe (wydawane przez Izbę Lekarską lub Izbę Pielęgniarek i Położnych)
 • Świadectwo egzaminu państwowego CEM (lekarze)
 • Prawo wykonywania zawodu (lekarze, pielęgniarki, położne)
 • Zaświadczenie o posiadaniu kwalifikacji
 • Zaświadczenie o pracy zawodowej w charakterze lekarza/pielęgniarki/położnej/fizjoterapeuty
 • Zaświadczenie o posiadaniu dyplomu (lekarze)
 • Zaświadczenie o postawie etycznej
 • Dokumenty urzędowe (wydawane w USC lub na policji)
 • Zaświadczenie o niekaralności
 • Zaświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego (ewentualnie wystarczy dowód osobisty)
 • Pełny odpis aktu urodzenia
 • Pełny odpis aktu małżeństwa (w przypadku mężatek)

Ilość i rodzaj dokumentów może jednak różnić się w zależności od zdobytego wykształcenia/zawodu, ponadto od kraju związkowego, w którym przeprowadzana jest nostryfikacja, lub nawet od instutucji/urzędu rozpatrującego wniosek. Jednak niezależnie od ich zakresu dokumenty te należy złożyć wraz z tłumaczeniem przysięgłym.
Odnośnie faktu, czy tłumacz taki musi mieć uprawnienia niemieckie, czy też wystarczy tłumacz przysięgły w Polsce, panują dwie różne opinie. Niektórzy Czytelnicy piszą, iż ich tłumaczenia, sporządzone w Polsce, zostały przyjęte bez problemu. Z drugiej strony wiele urzędów informuje kandydatów pisemnie, że tłumaczenia muszą być wykonane przez tłumacza posiadającego uprawnienia niemieckie. Także w komentarzach do mych artykułów regularnie czytam, że tłumaczenia sporządzone w Polsce, nie zostały uznane lub zawierały niedociągnięcia, braki czy błędy różnego rodzaju (przede wszystkim językowe i rzeczowe), wymagające poprawki. Regularnie też zgłaszają się do mnie osoby z prośbą o wykonanie nowego tłumaczenia, jako że ich tłumaczenia, sporządzone przez polskich tłumaczy, nie zostały uznane.
Mogę jedynie zapewnić, że na tłumaczenia sporządzone przeze mnie daję pełną gwarancję i że zostaną one stuprocentowo uznane i nie pociągną za sobą żadnych dodatkowych kosztów z tytułu uzupełnień czy poprawek.

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące samej nostryfikacji lub tłumaczeń przysięgłych, to proszę o telefon lub wiadomość drogą elektroniczną. Chętnie udzielę Państwu indywidualnych informacji.


KONTAKT: (w języku polskim lub niemieckim)
Mgr Anna Janas - tłumacz przysięgły (vereidigte/ermächtigte Übersetzerin)
info@lingua74.de
www.lingua74.de
Tel. 0561 - 475 86 91

Kommentare :

 1. Dzień dobry
  Jestem po studiach pedagogicznych, mam dyplom magistra pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej. W tym roku po wakacjach mój synek idzie do szkoły, więc mam nareszcie czas, aby zabrać się za swoje zawodowe sprawy. Obecnie dużo przedszkoli i innych placówek ogłasza się, że potrzebują pedagoga lub erzieherin, rozmawiałam już z paroma osobami, ale za każdym razem mówiono mi, że obowiązkowo muszę mieć anerkennung. Czytałam Pani artykuł o nostryfikacji dyplomu pedagoga w Niemczech, dokumenty mam w komplecie, brakuje mi tylko certyfikatu językowego.
  Miałam język niemiecki w liceum i później też na studiach, język znam dobrze, wszystko rozumiem, mówię płynnie i piszę bez błędów. Ale w suplemencie nie jest napisane, że było to na poziomie B2 – a ten, z tego co zrozumiałam, jest wymagany. Na pewno spotkała się Pani już z taką sytuacją. Co w takim razie mam zrobić?
  Serdecznie pozdrawiam
  Grażyna

  AntwortenLöschen
  Antworten
  1. Witam Pani Grażyno,
   faktycznie spotykam się regularnie z sytuajami takimi, jak Pani. Wielu moich Klientów i Klienten zna dobrze język niemiecki. Niektórzy mieli język niemiecki w szkole i na studiach, inni natomiast nauczyli się go lub doszlifowali go samodzielnie. Osoby te nie posiadają jednak „papierka“, który tę znajomość by potwierdzał.
   W Pani przypadku radzę najpierw sprawdzić wymogi urzędu, w którym będzie Pani składała wniosek o nostryfikację. Jeśli nie wie Pani jeszcze, gdzie wniosek złożyć, to chętnie pomogę Pani w wyszukaniu właściwego miejscowo i rzeczowo urzędu. Proszę tylko o kontakt (najlepiej bezpośredni, na adres mailowy info@lingua74.de) i podanie mi Pani miejsca zamieszkania. Nie musi to być dokładny adres, wystarczy sama miejscowość. Wtedy odszukam właściwy urząd, sprawdzę informacje na stronie internetowej, a jeśli będą malo konkretne, to zadzwonię tam lub napiszę i dowiem się o szczegóły.
   Dopiero wtedy możemy zastanowić się, jak problem rozwiązać. Jeśli wystarczy tylko zwykłe zaświadczenie o znajomości języka (czyli zgodnie z postanowieniami cytowanej powyżej dyrektywy), to może Pani skontaktować się z uczelnią i poprosić o wystawienie takiego zaświadczenia, z którego wynikałoby, że liczba godzin i poziom zajęć z języka niemieckiego na studiach odpowiada poziomowi B2 i/lub wystarcza do wykonywania zawodu.
   Jeśli to nie wystarczy, to może Pani rozejrzeć się za możliwością podejścia do egzaminu bez uczęszczania na kurs (Goethe Institut).
   Możliwe jest też, że urząd dopuszcza możliwość złożenia wewnętrznego egzaminu, bezpośrednio u nich.
   Tak więc możliwości jest zawsze kilka i sądzę, że nie ma co martwić się na zapas, gdyż sprawę da się na pewno załatwić.
   Pozdrawiam serdecznie!

   Löschen
 2. Dzień dobry Pani Anno,
  jestem pielęgniarką i zabieram się właśnie za nostryfikację mojego dyplomu (magister pielęgniarstwa). Tylko zastanawiam się, czy w moim przypadku nie wystarczy sam certyfikat B1? Bo ten cvertyfikat mam, i dodatkowo właśnie miałam niemiecki na studiach, no i słyszałam też od kilku znajomych, że B1 jest honorowany w przypadku pielęgniarek.
  Chodzi mi o to, że kursy językowe są drogie i długo trwają, a ja chciałabym wreszcie zacząć pracować w zawodzie.
  Jakie jest Pani doświadczenie w tej sprawie?
  Pozdrawiam, Marta

  AntwortenLöschen
  Antworten
  1. Witam Pani Marto,

   Faktycznie jest tak (jak wynika z powyzszego artykulu) że wymogi dotyczące certyfikatu językowego w dużej mierze zależą od przepisów właściwego miejscowo i rzeczowo urzędu, w którym będzie Pani składała dokumenty. Tak więc możliwe jest, że certyfikaty B1, składane przez Pani znajome i znajomych, istotnie zostały przyjęte bez problemu!
   Także Pani radziłabym najpierw sprawdzić wymogi urzędu. Być może wystarczy B1 lub urząd zaoferuje Pani możliwość złożenia krótkiego egzaminu językowego.

   Informacje takie są normalnie ogólnie dostępne na stronach internetowych urzędów w formie listy i opisu potrzebnych dokumentów w pliku PDF, który można sobie ściągnąć, wydrukować i po prostu odhaczać punkt po punkcie.

   Jeśli jest Pani potrzebna pomoc, to proszę o kontakt na adres mailowy info@lingua74.de i podanie mi Pani miejsca zamieszkania – także w Pani przypadku wystarczy na razie sama miejscowość. Wtedy odszukam właściwy urząd, sprawdzę informacje na stronie internetowej, a jeśli będą malo konkretne, to zadzwonię tam lub napiszę i dowiem się o szczegóły.

   Może mi Pani też podesłać suplementy do dyplomów do obejrzenia – wtedy zobaczę, jak sformułowane są informacje, dotyczące zajęć z języka niemieckiego na uczelni – niekiedy jest wyraźnie napisane, że odpowiadają one poziomowi B2 czy nawet wyższemu. W niektórych suplementach umiejętności językowe są szczegółówo opisane (najczęściej w punkcie IV.2, który w przypadku kierunków medycznych typu pielęgniarstwo, fizjoterapia, farmacja, medycyna, stomatologia itd. jest często bardzo rozbudowany i wyszczególnia wszystkie umiejętności i kompetencje absolwenta, uwzględniając także te językowe ).

   Ewentualnie, jeśli poziom nie jest sformułowany jednoznacznie, może Pani też zwrócić się do dziekanatu z prośbą o wydanie odpowiedniego zaświadczenia, z którego wynikałby niezbicie fakt, ze Pani umiejętność języka, nabyta na studiach, odpowiada ponziomowi B2. Z relacji moich Klientów i Klientek wiadomo mi, że zaświadczenia takie są wydawane na poczekaniu, także „zdalnie“, co oznacza, że otrzymuje się je drogą pocztową – wysyłka zagranicę nie stanowi najczęściej problemu.

   Serdecznie pozdrawiam!

   Löschen
 3. Witam,
  a jak to jest w przypadku dyplomu inzyniera? czy tez wymagany jest certyfikat B2?
  Marek Sokol

  AntwortenLöschen
  Antworten
  1. Witam Panie Marku,

   To zależy od Pana/Pani kierunku i specjalizacji (studia inżynierskie istnieją w licznych, bardzo różnych odmianach) oraz od wewnętrznych przepisów urzędu, w którym będą składany wniosek o nostryfikację.
   Dwa przykłady: w kraju związkowym Hesji certyfikatu językowego nie potrzeba – źródło informacji: strona internetowa Ingenieurkammer Hessen. Natomiast Berlin wyraźnie żąda certyfikatu na poziomie conajmniej B2 – źródło informacji: Baukammer Berlin.

   Tak więc radzę Panu wpierw sprawdzić indywidualne wymogi danego urzędu – informacje te są normalnie ogólnie dostępne w internecie, ale jeśli jest Panu potrzebna pomoc, to proszę o bezpośredni kontakt (info@lingua74.de)

   Polecam Panu też mój artykuł na temat nostryfikacji dyplomu inżeniera i magistra inżyniera – tam też już odpowiadałam na podobne pytania (w komentarzach linki nie dzialaja -> copy & paste):

   http://lingua74-pl.blogspot.de/2018/03/nostryfikacja-uznanie-anerkennung-polskiego-dyplomu-tytulu-inzyniera-i-magistra-inzyniera-w-niemczech.html

   Pozdrawiam :-)!

   Löschen
 4. Witam
  Mam dyplom technika masazysty Bede sie starac o uznanie zawodu w Niemczech Potrzebny jest do tego certyfikat jezykowy B2?

  AntwortenLöschen
  Antworten
  1. Witam,
   to zależy od tego, gdzie będzie Pan/Pani składał/a dokumenty. Normalnie w przypadku zawodów medycznych certyfikat jest niezbędny, ale z uwagi na duże zapotrzebowanie na pracowników w sektorze medycznym niektóre urzędy redukują rygory i wymogi.

   Löschen

Tu możecie Państwo komentować lub stawiać pytania. Blog jest moderowany – Wasze komentarze i zapytania pokazują się po przeczytaniu i przyjęciu ich przez autorkę blogu.

© 2002-2018 lingua74

Blog Style by lingua74, Powered by Blogger

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der weiteren Nutzung erklären Sie sich damit einverstanden. Über Ihren Browser können Sie das Setzen von Cookies jederzeit deaktivieren. Das kann jedoch die Funktionen der Webseite einschränken. Weitere Informationen finden Sie in meiner Datenschutzerklärung.
Hier gelangen Sie zur Datenschutzerklärung von Google Inc. („Google“).
OK