Dienstag, 25. Juni 2013

Uznawalność polskiego wykształcenia w Niemczech

Uznawalność polskiego wykształcenia w Niemczech (dyplomy ukończenia studiów, prawo wykonywania zawodu, dyplomy uzyskania tytułu zawodowego i inne)
Nostryfikacja (uznanie) polskiego wykształcenia w Niemczech przebiega sprawnie i bez problemów, jeśli złoży się wszystkie dokumenty w wymaganym zakresie wraz z profesjonalnym uwierzytelnionym tłumaczeniem na język niemiecki.
Do zawodów wymagających nostryfikacji (przed podjęciem pracy w Niemczech) należy np. zawód lekarza, adwokata, pielęgniarki, fizjoterapeuty, nauczyciela, inżyniera, farmaceuty lub architekta. Proceura nostryfikacji opłaca się jednak nawet wtedy, jeśli w świetle niemieckich przepisów zawód nie wymaga nostryfikacji. Obywatele Polski z uznanym wykształceniem mają bowiem lepsze szanse na niemieckim rynku pracy.
Również absolwenci studiów, mający zamiar kontynuować wykształcenie na niemieckich uczelniach, muszą poddać się procesowi uznania wykształcenia, a także maturzyści, pragnący zapisać się na studia w Niemczech.

Jak przebiega proces nostryfikacji?
W celu uzyskania nostryfikacji/uznania polskiego wykształcenia szkolnego, akademickiego lub zawodowego w Niemczech trzeba najpierw zebrać wszystkie polskie świadectwa i dyplomy. Dokumenty te należy następnie dać do tłumaczenia na język niemiecki. Tłumaczenie powinno być sporządzone przez tłumacza, posiadającego certyfikat/uprawnienia tłumacza przysięgłego.

Odnośnie faktu, czy tłumacz taki musi mieć uprawnienia niemieckie, czy też wystarczy tłumacz przysięgły w Polsce, panują dwie różne opinie. Niektórzy Czytelnicy piszą, iż ich tłumaczenia, sporządzone w Polsce, zostały przyjęte bez problemu. Z drugiej strony regularnie zgłaszają się do mnie osoby, których tłumaczenia, sporządzone w Polsce, nie zostały uznane lub zawierały niedociągnięcia, braki czy błędy różnego rodzaju (przede wszystkim językowe i rzeczowe), koniecznie wymagające poprawki.
Tak więc nie potrafię jednoznacznie wypowiedzieć się na temat uznawalności tłumaczeń, sporządzonych w Polsce. Mogę jedynie zapewnić, że na tłumaczenia sporządzone przeze mnie daję pełną gwarancję i że zostaną one stuprocentowo uznane i nie pociągną za sobą żadnych dodatkowych kosztów z tytułu uzupełnień czy poprawek.

Zasadniczo wymagane są następujące dokumenty:
 • Świadectwo maturalne/dojrzałości
 • (w przypadku „nowej“ matury: świadectwo dojrzałości i świadectwo ukończenia liceum/gimnazjum)
 • Dyplom ukończenia studiów
 • Suplement do dyplomu lub indeks
 • Prawo wykonywania zawodu
 • w przypadku zawodów rzemieślniczych: świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski
 • Zaświadczenia o odbytych praktykach, kursach dokształcających, specjalizacjach
 • Zaświadczenie o niekaralności
 • Zaświadczenia ze zrzeszeń zawodowych (np. z Izby Lekarskiej czy rzemieślniczej)
 • Odpis pełny aktu urodzenia
 • w przypadku żonatych/mężatek: Odpis pełny aktu małżeństwa
 • ewentualnie certyfikat językowy B2 ( w zależności od zawodu)
Ilość i rodzaj dokumentów może różnić się w zależności od zdobytego wykształcenia/zawodu, ponadto od kraju związkowego, w którym przeprowadzana jest nostryfikacja, lub nawet od instutucji/urzędu rozpatrującego wniosek.

Po wykonaniu tłumaczenia należy przesłać oryginały (lub uwierzytelnione kopie oryginałów) wraz z uwierzytelnionymi tłumaczeniami (te można dołączyć w oryginale) do właściwego urzędu – rodzaj tego urzędu zależy to od zdobytego w Polsce wykształcenia lub/i zawodu. Informacje na ten temat znajdą Państwo na stronie Zentralstelle für Ausländisches Bildungswesen.

Jeśli potrzebne jest Państwu uwierzytelnione tłumaczenie lub dalsze informacje, to służę fachową pomocą, niezależnie od Państwa miesjca zamieszkania. Proszę o wiadomość drogą elektroniczną lub telefonicznie.

KONTAKT: (w języku polskim lub niemieckim)
Mgr Anna Janas - tłumacz przysięgły (vereidigte/ermächtigte Übersetzerin)
info@lingua74.de
www.lingua74.de
Tel. 0561 - 475 86 91

Keine Kommentare :

Kommentar veröffentlichen

Tu możecie Państwo komentować lub stawiać pytania. Blog jest moderowany – Wasze komentarze i zapytania pokazują się po przeczytaniu i przyjęciu ich przez autorkę blogu.

© 2002-2018 lingua74

Blog Style by lingua74, Powered by Blogger

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der weiteren Nutzung erklären Sie sich damit einverstanden. Über Ihren Browser können Sie das Setzen von Cookies jederzeit deaktivieren. Das kann jedoch die Funktionen der Webseite einschränken. Weitere Informationen finden Sie in meiner Datenschutzerklärung.
Hier gelangen Sie zur Datenschutzerklärung von Google Inc. („Google“).
OK