Freitag, 28. Juni 2013

Tłumaczenia przysięgłe polsko-niemieckie metryk urodzenia i innych dokumentów do celów urzędowych

Profesjonalne uwierzytelnione tłumaczenia przysięgłe polsko-niemieckie metryk urodzenia i wszelkich innych dokumentów do celów urzędowych.
Polskie metryki urodzenia istnieją w dwóch wersjach:
  • Odpis pełny aktu urodzenia
  • Odpis skrócony aktu urodzenia

Istnieje też starsza wersja, której USC już nie wydaje:
  • Wyciąg z aktu urodzenia


Metryki urodzenia wydaje polski Urząd Stanu Cywilnego w miejscu urodzenia, a opłata skarbowa wynosi ok. 35 zł. Można też złożyć wniosek o wydanie metryki urodzenia w jednej z polskich ambadas na terenie Niemiec, ale wtedy powiązane jest to ze znacznie wyższymi kosztami.
Niektóre polskie Urzędy Stanu Cywilnego zezwalają na odbiór metryki przez pełnomocnika, np. kogoś z rodziny – nie trzeba więc specjalnie jechać do Polski. Najprościej jest skontaktować się wpierw telefonicznie z właściwym USC i zapytać o indywidualne szczegóły.
Metryki urodzenia nie tracą ważności, co oznacza, że nawet jeśli jest się w posiadaniu takiej metryki sprzed kilku czy nawet kilkudziesięciu lat, to można ją nadal dać do przetłumaczenia, a następnie użyć do urzędowego celu – np. w celu zawarcia związku małżeńskiego.
Jeśli jednak pobiera się nową metryke, to warto od razu wziąć odpis pełny, zawiera on bowiem wszystkie możliwe dane. Natomiast odpisy skrócone, a także tak zwane wersje międzynarodowe (które też odpowiadają tylko odpisowi skróconemu) często okazują się niewystarczające.

W niemieckim urzędzie czy instytucji należy przedłożyć oryginalny polski akt urodzenia wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język niemiecki. Odnośnie faktu, czy tłumacz taki musi mieć uprawnienia niemieckie, czy też wystarczy tłumacz przysięgły w Polsce, panują dwie różne opinie. Niektórzy Czytelnicy piszą, iż ich tłumaczenia, sporządzone w Polsce, zostały przyjęte bez problemu. Z drugiej strony regularnie zgłaszają się do mnie osoby, których tłumaczenia, sporządzone w Polsce, nie zostały uznane lub zawierały niedociągnięcia, braki czy błędy różnego rodzaju (przede wszystkim językowe i rzeczowe), koniecznie wymagające poprawki.
Tak więc nie potrafię jednoznacznie wypowiedzieć się na temat uznawalności tłumaczeń, sporządzonych w Polsce. Mogę jedynie zapewnić, że na tłumaczenia sporządzone przeze mnie daję pełną gwarancję i że zostaną one stuprocentowo uznane i nie pociągną za sobą żadnych dodatkowych kosztów z tytułu uzupełnień czy poprawek.

Jeśli szukacie Państwo tłumacza przysięgłego w celu wykonania fachowego uwierzytelnionego tłumaczenia na język niemiecki lub gdy potrzebne są Wam dalsze informacje, to służę pomocą. Oczywiście wykonuję także uwierzytelnione tłumaczenia wszelkich innych dokumentów i aktów.

KONTAKT: (w języku polskim lub niemieckim)
Mgr Anna Janas - tłumacz przysięgły (vereidigte/ermächtigte Übersetzerin)
info@lingua74.de
www.lingua74.de
Tel. 0561 - 475 86 91

Keine Kommentare :

Kommentar veröffentlichen

Tu możecie Państwo komentować lub stawiać pytania. Blog jest moderowany – Wasze komentarze i zapytania pokazują się po przeczytaniu i przyjęciu ich przez autorkę blogu.

© 2002-2018 lingua74

Blog Style by lingua74, Powered by Blogger

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der weiteren Nutzung erklären Sie sich damit einverstanden. Über Ihren Browser können Sie das Setzen von Cookies jederzeit deaktivieren. Das kann jedoch die Funktionen der Webseite einschränken. Weitere Informationen finden Sie in meiner Datenschutzerklärung.
Hier gelangen Sie zur Datenschutzerklärung von Google Inc. („Google“).
OK