Freitag, 14. März 2014

Dokumenty do zawarcia związku małżeńskiego w Niemczech

Planujecie Państwo zawarcie związku małżeńskiego w Niemczech?
Do tego celu wymagane są z reguły następujące dokumenty:
  • Odpis pełny aktu urodzenia
  • Zaświadczenie o możności zawarcia małżeństwa
  • Zaświadczenie o zameldowaniu
  • Dowód osobisty lub paszport
A także dodatkowo, w przypadku osób rozwiedzionych:
  • Prawomocny wyrok rozwodowy
  • Zaświadczenie zgodne z Art. 39
  • Akt (pierwszego) małżeństwa z adnotacją o rozwodzie.
Powyższa lista obejmuje pełny zakres dokumentów. Ponieważ jednak zakres ten różni się w zależności od przepisów danego USC, Bundeslandu, a niekiedy nawet od humoru danego urzędnika, więc nie wykluczam, że nie wszystko będzie potrzebne. Warto jednak mieć pod ręką od razu wszystkie konieczne dokumenty, żeby zaoszczędzić sobie kolejnej podróży do Polski, gdyby nagle okazało się, że jednak czegoś brakuje. Tak więc pierwszym krokiem powinien być osobisty kontakt z urzędnikiem stanu cywilnego w Niemczech, w celu zasięgnięcia indywidualnych informacji odnośnie indywidualnego, obligującego zakresu dokumentów.

Gdzie wydawane są powyższe dokumenty?
Akty urodzenia i małżeństwa wydaje polski Urząd Stanu Cywilnego w miejscu urodzenia, zaświadczenie o zameldowaniu Biuro Meldunkowe, Biuro Spraw Obywatelskich lub Urząd Ewidencji Ludności, a dokumenty dotyczące rozwodu – właściwy miejscowo sąd.
Wszystkie dokumenty należy złożyć w niemieckim USC wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język niemiecki.

Kilka informacji odnośnie jakości tłumaczeń:
Odnośnie faktu, czy tłumacz taki musi mieć uprawnienia niemieckie, czy też wystarczy tłumacz przysięgły w Polsce, panują dwie różne opinie. Kilku Czytelników napisało mi, iż ich tłumaczenia, sporządzone w Polsce, zostały przyjęte bez problemu. Z drugiej strony wiele urzędów z góry informuje interesentów, że tłumaczenia muszą być wykonane przez tłumacza posiadającego uprawnienia niemieckie. Także w komentarzach do mych artykułów regularnie czytam, że tłumaczenia sporządzone w Polsce, nie zostały uznane lub zawierały niedociągnięcia, braki czy błędy różnego rodzaju (przede wszystkim językowe i rzeczowe), wymagające poprawki. Regularnie też zgłaszają się do mnie osoby z prośbą o wykonanie nowego tłumaczenia, jako że ich tłumaczenia, sporządzone przez polskich tłumaczy, nie zostały uznane.
Tak więc niestety nie potrafię jednoznacznie wypowiedzieć się na temat uznawalności tłumaczeń, sporządzonych w Polsce. Mogę jedynie zapewnić, że na tłumaczenia sporządzone przeze mnie daję pełną gwarancję i że zostaną one stuprocentowo uznane i nie pociągną za sobą żadnych dodatkowych kosztów z tytułu uzupełnień czy poprawek.

Jeśli potrzebne jest Państwu uwierzytelnione tłumaczenie lub dalsze informacje to służę fachową pomocą, niezależnie od Państwa miejsca zamieszkania. Proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy - fachowa realizacja zleceń jest wygodna i szybka, niezależnie od Państwa miejsca zamieszkania.

KONTAKT: (w języku polskim lub niemieckim)
Mgr Anna Janas - tłumacz przysięgły (vereidigte/ermächtigte Übersetzerin)
info@lingua74.de
www.lingua74.de
Tel. 0561 - 475 86 91

Keine Kommentare :

Kommentar veröffentlichen

Tu możecie Państwo komentować lub stawiać pytania. Blog jest moderowany – Wasze komentarze i zapytania pokazują się po przeczytaniu i przyjęciu ich przez autorkę blogu.

© 2002-2018 lingua74

Blog Style by lingua74, Powered by Blogger

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der weiteren Nutzung erklären Sie sich damit einverstanden. Über Ihren Browser können Sie das Setzen von Cookies jederzeit deaktivieren. Das kann jedoch die Funktionen der Webseite einschränken. Weitere Informationen finden Sie in meiner Datenschutzerklärung.
Hier gelangen Sie zur Datenschutzerklärung von Google Inc. („Google“).
OK