Dienstag, 27. März 2018

Nostryfikacja (niem.: Anerkennung) polskiego dyplomu i tytułu inżyniera lub magistra inżyniera w Niemczech

Nostryfikacja polskiego dyplomu inżyniera w Niemczech

Polski tytuł inżyniera lub magistra inżyniera nie wymaga obowiązkowo nostryfikacji - chroniony jest natomiast sam tytuł inżyniera. W praktyce oznacza to, że, będąc inżynierem z polskim dyplomem, wolno jest pracować bez uznanych kwalifikacji, ale dopiero po uznaniu kwalifikacji wolno jest oficjalnie używać tytułu inżyniera w brzmieniu niemieckim - Ingenieur, lub, w przypadku kobiet: Ingenieurin. Ponadto polscy inżynierowie z uznanym wykształceniem mają zasadniczo znacznie lepsze perspektywy na niemieckim rynku pracy. Bowiem niemal każdy potencjalny pracodawca, widząc „papierek“, z którego wynika uznanie kwalifikacji, wie kogo bierze i nie ma obiekcji co do ewentualnych różnic programowych ani nie obawia się domniemanych braków. Zatem dla osób posiadających nostryfikację dyplomu inżyniera szanse otrzymania atrakcyjnej pracy w swoim zawodzie, za wynagrodzeniem odpowiadającym posiadanemu wykształceniu i kwalifikacjom, są o wiele lepsze, niż w przypadku osob nie posiadających uznania.

Freitag, 9. März 2018

Uznanie polskiego dyplomu farmaceuty lub technika farmacji w Niemczech (nostryfikacja - prawo wykonywania zawodu)

Nostryfikacja (uznanie) polskiego dyplomu farmaceuty lub technika farmacji umożliwia wykonywanie zawodu na terenie Niemiec.


Osoby będące w posiadaniu dyplomu ukończenia studiów wyższych na kierunku farmacja lub dyplomu uzyskania tytułu zawodowego technika farmacji i pragnące uzyskać zezwolenie na wykonywanie swego zawodu w Niemczech, muszą w pierwszej linii postarać się nostryfikację (uznanie; niem.: Anerkennung) polskiego wykształcenia, aby móc oficjalnie używać tytułu zawodowego oraz oficjalnie pracować w zawodzie farmaceuty (Pharmazeut/Pharmazeutin) lub technika farmacji (Pharmazeutisch technischer Assistent/Assistentin)

W celu uzyskania nostryfikacji należy we właściwym urzędzie/instytucji przedłożyć pełną dokumentację wykształcenia wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język niemiecki.

Donnerstag, 8. März 2018

Tłumaczenia przysięgłe (beeidigte|vereidigte|bescheinigte Übersetzungen) polsko-niemieckie i niemiecko polskie: Berlin, Potsdam, Cottbus, Brandenburg an der Havel, Frankfurt (Oder) i dalsze.

Tłumaczenia przysięgłe polsko-niemieckie i niemiecko-polskie do celów urzędowych dla osób prywatnych, firm i prawników – profesjonalnie, szybko, rzetelnie i wygodnie.


Dla Klientów prywatnych, firm i prawników w Berlinie, Poczdamie, Cottbus, Brandenburgu, Frankfurcie nad Odrą lub innych miastach i miejscowościach znajdujących się w tych okolicach, potrzebujących szybko i wygodnie uwierzytelnionego (przysięgłego) tłumaczenia polsko-niemieckie oraz niemiecko-polskie dokumentów, aktów (urodzenia, małżeństwa...), świadectw, dyplomów itp. na język niemiecki lub polski, oferuję profesjonalne usługi w tym zakresie.

Donnerstag, 15. Februar 2018

Ile kosztuje nostryfikacja czyli uznanie (niem.: Anerkennung lub Gleichstellung) świadectw i/ lub dyplomów w Niemczech?

Koszt procesu nostryfikacji czyli uznania polskich świadectw, dyplomów i kwalifikacji zawodowych składa się z kilku pozycji.


  • Po co wogóle nostryfikacja?

Uznanie wykształcenia (określane też jako nostryfikacja) jest zasadniczo godna polecenia, gdyż pozwala na pracę w zawodzie, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami i za wynagrodzeniem, odpowiadającym stopniowi tych właśnie kwalifikacji.
W przypadku niektórych zawodów nostryfikacja jest tak czy inaczej obowiązkowa – należy do nich np. zawód lekarza, adwokata, pielęgniarki, fizjoterapeuty, farmaceuty, ratownika medycznego, nauczyciela czy pedagoga. Także świadectwa czeladnicze lub dyplomy mistrzowskie podlegają obowiązkowi uznawalności.
W przypadku innych zawodów i kierunków natomiast (np. kierunki humanistyczne typu socjologia,  języki obce, historia...) nostryfikacja nie jest obowiązkowa, ale za to jest dobrowolnym działaniem, mającym na ceu stworzenie normalnych warunków na niemieckim rynku pracy. Normalnych, czyli takich, jakie mają obywatele Niemiec.
Uznanie świadectw potrzebne jest też w celu podjęcia nauki zawodu lub studiów, aczkolwiek to ostatnie zależy od wewnętrznych przepisów danego uniwersytetu czy uczelni.

Donnerstag, 1. Februar 2018

Co to jest „Apostille” lub Apostil?

Co to jest „Apostille”, kiedy i do jakich celów jest potrzebna i gdzie ją można otrzymać?


Apostille lub potocznie „klauzula Apostille” to, krótko mówiąc, dodatkowe poświadczenie dokumentu sporządzonego w jednym państwie, umożliwiające legalne użycie go w innym państwie. Poświadczenie to wydawane jest przez właściwy organ państwa, z którego dokument pochodzi (źródło: Wikipedia: Apostil). W języku polskim istnieje też określenie Apostil, które jest rodzaju męskiego.

Zasady używania apostilli reguluje konwencja haska z 5 października 1961 r. , ratyfikowana także przez Polskę. Apostille sporządzana jest według wzoru załączonego do konwencji i ma formę adnotacji dokonywanej na dokumencie lub odrębnego dokumentu do niego dołączanego.

Jednak to, co określane jest szumnie nazwą „dokumentu” w praktyce jest małą, kwadratową, niebieskawą karteczką (połowa formatu A5), dopinaną do danego dokumentu i opatrzoną standardowym tekstem oraz okrągłym stemplem Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

© 2002-2018 lingua74

Blog Style by lingua74, Powered by Blogger

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der weiteren Nutzung erklären Sie sich damit einverstanden. Über Ihren Browser können Sie das Setzen von Cookies jederzeit deaktivieren. Das kann jedoch die Funktionen der Webseite einschränken. Weitere Informationen finden Sie in meiner Datenschutzerklärung.
Hier gelangen Sie zur Datenschutzerklärung von Google Inc. („Google“).
OK